Головний зміст

sudsborЗа Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод усім гарантується право на справедливий суд та ефективний спосіб правового захисту. 

 

 

 

 

                                 

 

 

Національне законодавство також гарантує усім рівний доступ до правосуддя і захист свої порушених прав і інтересів у суді. Проте здійснення цього права неможливе за умови надмірного економічного тиску. Зокрема, суттєве збільшеного судового збору — це фінансова перешкода для звернення до суду.

 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» № 484-VIII від 22 травня 2015 до Закону України «Про судовий збір» внесені зміни, відповідно до яких розмір судового збору прив’язаний до розміру мінімальної зарплати.

В зв‘язку з цим необхідно зазначити, що проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» передбачено, що розмір мінімальної заробітної плати складатиме 3200 грн. А це, відповідно, призведе до чергового збільшення розміру судового збору.

Тому, народний депутат Сольвар Руслан Миколайович, запропонував проект Закону України № 5389-2 «Про внесення змін до Закону України «Про судовий збір» (щодо зменшення ставок судового збору та доповнення переліку суб’єктів, які звільняються від його сплати)»

Крім зменшення ставок судового збору, в законопроекті також звертається увага на те, що у зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» від 22 травня 2015 року № 484-VIII істотно змінено перелік суб’єктів, які відповідно до статті 5 Закону України «Про судовий збір» звільняються від сплати судового збору під час розгляду справи у суді. Однак, до цього переліку не включені такі суб’єкти як споживачі у судових справах, що пов’язані з порушенням їхніх прав, ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у справах, пов’язаних з розглядом питань щодо їх соціального захисту, а також сторони у справах про оскарження постанов про відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, чи прокуратури. Таким чином, Закон України «Про судовий збір» не наділяє зазначених суб’єктів пільгою щодо сплати судового збору.

Разом із тим, у законопроекті зазначено, що спеціальні нормативно-правові акти, які регламентують правовий статус вказаних осіб, містять норми, згідно яких зазначені суб’єкти мають бути звільнені від процесуального обов’язку щодо сплати судового збору.

Таким чином, внаслідок прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» від 22 травня 2015 року № 484-VIII виникла неузгодженість між нормативно-правовими актами, які наділені однаковою юридичною силою, у питаннях звільнення від сплати судового збору.

Ініціатор законопроекту наголошує, що наведена неузгодженість зумовила існування різних підходів до вирішення питання про сплату судового збору зазначеними суб’єктами у судовій практиці. Так, одні судді застосовують до відповідних правових відносин положення Закону України «Про судовий збір», ґрунтуючи своє процесуальне рішення на тому, що цей закон, як спеціальний нормативно-правовий акт, який визначає правові засади справляння судового збору, платників, об’єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору, містить вичерпний перелік відповідних суб’єктів. Інші судді, керуючись законами, які визначають особливості правового статусу споживачів, ветеранів війни та сторін у справах про оскарження постанов про відшкодування шкоди, завданої під час кримінального чи адміністративного провадження, не вимагають виконання цими суб’єктами процесуального обов’язку щодо сплати судового збору.

Тому, пропонується ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» викласти  в редакції, яка існувала до прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» № 484-VIII від 22 травня 2015, що призведе до зменшення ставки судового збору.

Також, законопроектом передбачається внесення змін до частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір», зокрема, пропонується доповнити її новими 17-19 пунктами такого змісту:

17) ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», - у справах щодо спорів, пов’язаних з розглядом питань стосовно їх соціального захисту;

18) споживачі – у справах щодо спорів, пов’язаних з порушенням їхніх прав;

19) сторони – у справах про оскарження постанов про відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, або прокуратури.