Головний зміст

konstutyciyna reformaВчора, 6 грудня 2016 року в ВРУ зареєстрували проект Закону України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження)"5490.

 

 

 

 

 

 

Проект покликаний удосконалити положення кримінального процесу щодо строків тримання підозрюваного під вартою і досудового розслідування та підстав і порядку їх продовження задля приведення у відповідність до практики Європейського суду з прав людини, що передбачено частиною 5 статті 9 КПК України.

Одночасно законопроектом враховано положення ст. 296 КПК України про те, що строк досудового розслідування продовжується виключно для отримання доказів, тому відповідно перебіг строку досудового розслідування не може тривати на стадії ознайомлення учасників кримінального провадження з матеріалами провадження і ця стадія переноситься на стадію підготовчого провадження у суді першої інстанції. Як зазначають автори, така новація у свою забезпечить рівність сторін процесу в ознайомленні з матеріалами досудового розслідування, яке за забезпечуватиметься та контролюватиметься виключно судом.

Також законопроектом удосконалюються норми щодо здійснення спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження з метою чіткого їх розуміння та однакового застосування учасниками кримінального і судового провадження, забезпечення можливості в одному процесі досліджувати питання наявності підстав для кримінальної відповідальності одночасно декількох обвинувачених - співучасників злочину, як тих, явка яких до суду забезпечена, так і тих, які переховуються від суду та щодо яких наявні підставі для здійснення спеціального судового провадження. 

Крім того, пункт 20-1 КПК України пропонується доповнити нормами, які визначають алгоритм дій для суду у разі отримання до 20 листопада 2019 року обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру щодо злочинів, передбачених у цьому пункті ( ця дата є граничним терміном здійснення слідчими прокуратури досудового розслідування злочинів, підслідних Державному бюро розслідувань).

Проектом пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України, якими відкриття матеріалів кримінального провадження сторонами із стадії досудового розслідування на стадію підготовчого судового розгляду.

З цією метою положення статті 290 Кодексу, які регулюють питання відкриття матеріалів сторонами, виключаються із глави “Закінчення досудового розслідування” та переносяться до глави “Підготовче судове провадження”.

Відтепер, у разі прийняття проекту, ключова роль у питання відкриття матеріалів досудового розслідування сторонами провадження у підготовчому судовому засіданні належатиме суду, а саме:

-вирішення питання про відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів досудового розслідування шляхом постановлення відповідної ухвали та надсилання її копії сторонам;

-встановлення з урахуванням думки сторін, обсягу та складності матеріалів граничного розумного строку для ознайомлення з ними, який не може бути меншим десяти днів;

-  повідомлення потерпілого, представника юридичної особи, цивільного позивача, цивільного відповідача (їх представників) про відкриття сторонами матеріалів та їх право на ознайомлення з матеріалами справи;

-  вирішення питання щодо продовження заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжного заходу, обраного для обвинуваченого, під час ознайомлення з матеріалами.

Також проектом встановлюється, що слідчий, керівник органу досудового розслідування (прокурор) зобов᾽язані відповідно до ухвали суду надати (організувати) доступ до матеріалів досудового розслідування, будь-яких доказів, які є в його розпорядженні, в тому числі робити копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді.

У свою чергу сторона захисту зобов’язана надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем сторони захисту.

 

Також проектом пропонується:

1. Збільшити до вісімнадцяти місяців максимально допустимий строк тримання під вартою для випадків, коли йдеться про особливо складні кримінальні провадження щодо особливо тяжких злочинів, скоєних організованими групами, злочинним організаціями (до відома, такий самий строк передбачений КПК Литви та деяких інших держав).

2. З метою недопущення затягування здійснення кримінального провадження заборонити суду повертати обвинувальний акт, який подано прокурором повторно.

3. Встановити, що у спеціальному судовому провадженні за наявності у ньому інших обвинувачених за клопотанням прокурора судовий розгляд здійснюється у судовому засіданні у одному кримінальному провадженні. 

4. Передбачити можливість здійснення виклику особи, яка перебуває за межами України, шляхом надіслання повістки за останнім відомим місцем її проживання чи перебування та обов’язкового публікування в друкованих  засобах масової Кабінету Міністрів України або Верховної ради України та на офіційному веб-сайті органу, що здійснює досудове розслідування (у таких випадках особа вважається належним чином ознайомлена зі змістом повістки про виклик з моменту її опублікування у цих засобах масової інформації).

5. Визначити, що ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту добровільного з’явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що суд повідомляє прокурора;

 

6. Встановити порядок обчислення строків досудового розслідування у разі об’єднання кримінальних проваджень, зокрема визначити, що загальний строк досудового розслідування при об’єднанні кримінальних проваджень визначається:

 

1) у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу – шляхом поглинання меншого строку більшим;

 

2) у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу – шляхом додавання строків досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах  строків  досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового розслідування з урахуванням можливості його продовження.

 

7. Передбачити можливість укладення угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою чи терористичною організацією, за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Крім того, проектом пропонується внести зміни до пункту 201 Перехідних положень КПК України, які:

- передбачають, що особливості, передбачені пунктом 201 Перехідних положень КПК України, продовжуватимуть дію до 20.11.2019 (обрана дата пов’язана з граничним терміном здійснення слідчими прокуратури досудового розслідування злочинів, підслідних Державному бюро розслідувань);

- передбачають, що вимоги щодо особливостей застосування глави 241 цього Кодексу, передбачені цим пунктом, поширюються на кримінальні провадження, у яких підозрюваний на момент звернення до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування або обвинувальним актом оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції;

 

- визначають, що кримінальні провадження, у яких здійснювалося спеціальне досудове розслідування щодо злочинів, передбачених цим пунктом, і обвинувальні акти направлені до суду до 20 листопада 2019 року, а так само кримінальні справи, які станом на цю дату перебувають на розгляді суду, розглядаються з урахуванням правил спеціального судового провадження та особливостей, визначених цим пунктом.

 

Передбачають, що внесення запропонованих змін дозволить виправити існуючі недоліки кримінального процесу у питанні відкриття матеріалів досудового розслідування сторонами кримінального провадження та встановити належні гарантії судового контролю над таким процесом; здійснення спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження,  а також удосконалити положення щодо строків тримання під вартою і досудового розслідування та підстав і порядку їх продовження, що сприятиме уникненню від відповідальності осіб, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини.