Головний зміст

9e517c1900d8c4270a29d8b688bff669У ВРУ зареєстрований Проект Закону України «Про внесення змін до кодексу України про адміністративні правопорушення щодо визначення повноважень прокурора при оскарженні постанови місцевого суду» від 31 жовтня 2015 року №5322. Ініціатор законопроекту - нардеп А.В. Яценко зазначає, що проект розроблений з метою визначення повноважень прокурора оскаржити постанови місцевого суду у справах про адміністративні правопорушення, адже сьогодні існує правова колізія.
 
 
 
 
 
 
У 2014 році в зв'язку з прийняттям Закону України «Про прокуратуру» внесено зміни до статті 7 КпАП, якими обмежено право прокурора на здійснення нагляду за дотриманням законності при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення. Зокрема, в частині п'ятій статті 7 КпАП визначено, що прокурор здійснює нагляд за додержанням законів лише при застосуванні впливу за адміністративні правопорушення шляхом реалізації повноважень з нагляду за дотриманням законів при застосуванні заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
 
 
Частина друга статті 294 КпАП містить перелік суб'єктів, які мають право оскарження постанови суду у справі про адміністративне правопорушення. Прокурор в переліку таких суб'єктів не вказано. Разом з тим право прокурора на оскарження постанови суду у справах про адміністративні правопорушення передбачена статтею 250 КУпАП. Згідно з цією статтею, прокурор має право оскаржити постанову i рішення за скаргою у справі про адміністративні правопорушення. У частині другій статті 250 КУпАП зазначено, що участь прокурора в розгляді судом виробництв про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 1724-1729 КпАП обов'язкове.
 
 
З моменту вступу в силу підпункту другого пункту п'ятого Прикінцевих положень Закону України «Про прокуратуру» в судовій практиці виникло неоднакове застосування законодавства щодо визначення повноважень прокурора щодо оскарження постанови місцевого суду. При цьому в Постанові Конституційного Суду України від 8 грудня 2015 по справі № 49/2015 про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Цебро Олександра Володимировича щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 250 КпАП у взаємозв'язку з положеннями частини п 'п'ятої статті 7 , частини першої статті 287, частини другої статті 294 КпАП зазначено, що аналіз цих положень КпАП дає підстави для висновку, що має місце неузгодженість положень частини п'ятої статті 7, частини першої статті 287, частини другої статті 294 КпАП щодо повноважень прокурора оскаржити постанови суду в справах про адміністративне правопорушення.
 
 
Так, право прокурора на апеляційне оскарження постанови місцевого суду виключно може бути реалізовано:
1) при здійсненні нагляду за додержанням законів при застосуванні заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян (частина п'ята статті 7 КпАП);
 
 
2) під час участі в процесах про адміністративні корупційні правопорушення (статті 1724 - 1729 КпАП).
 
 
За інших обставин право на апеляційне оскарження постанови місцевого суду у прокурора не виникає. Тому, з метою законодавчого визначення повноважень прокурора, в контексті зазначених статей потрібно внести зміни в КпАП.
 
 
Якщо законопроект підтримають у Верховній Раді, нас чекає доповнення частини першої статті 250 (прокурорський нагляд за виконанням законів при провадженні у справах про адміністративні правопорушення), частини першої статті 287 (право оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення) та частини другої статті 294 (вступ постанови судді у справі про адміністративне правопорушення законної сили та перегляд постанови) Кодексу України про адміністративні правопорушення положенням про те, що постанова у справі про адміністративні правопорушення може бути оскаржене прокурором у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 7 КпАП, а також встановити, що в справах про адміністративні правопорушення,що передбачені статтями 1724-1729 КпАП, в яких участь прокурора в розгляді справи судом є обов'язковою, прокурор має право на апеляційне оскарження