Головний зміст

CCUСьогодні, 30 листопада на закритій частині пленарного засідання Конституційний Суд України продовжить розгляд справи, передбаченої порядком денним. 

 

 

 

 

 

  

Конституційне подання внесли на розгляд 46 народних депутатів України. Воно стосується відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 3 Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням» від 22 серпня 1996 року № 992 зі змінами та пунктів 4, 6, 14, 17 Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, затвердженого зазначеною постановою

 Дія Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням поширюється тільки на осіб, що навчаються за спеціальностями медичного профілю.

У пунктах 4, 6, 14, 17 Порядку працевлаштування випускників зазначено:

– керівники вищих навчальних закладів після зарахування осіб на навчання за державним замовленням укладають з ними угоду за формою згідно з додатком № 1 (пункт 4);

– згідно з угодою випускник зобов’язаний глибоко оволодіти всіма видами професійної діяльності, передбаченими відповідною кваліфікаційною характеристикою, та відпрацювати у замовника не менше трьох років, а вищий навчальний заклад забезпечити відповідні якість та рівень підготовки фахівця з вищою освітою (пункт 6);

– у разі неприбуття молодого фахівця за направленням або відмови без поважної причини приступити до роботи за призначенням, звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за власним бажанням, звільнення із служби за контрактом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду або рішенням суду про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, через службову невідповідність, у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, за порушення дисципліни, систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем, особою рядового і начальницького складу протягом трьох років випускник зобов’язаний відшкодувати у встановленому порядку до державного бюджету вартість навчання та компенсувати замовникові всі витрати (пункт 14);

– випускники вищих навчальних закладів працевлаштовуються на місця, доведені до вищого навчального закладу виконавцями державного замовлення (пункт 17).

На думку авторів клопотання, Кабінет Міністрів України при внесенні зміни до Постанови, якою затверджено Порядок працевлаштування випускників, перевищив свої конституційні повноваження, чим порушив окремі положення статей 6, 8, 9, 19, 21, 22, 24, 43, 53, 85, 92 Конституції України.