Головний зміст

Femida ECЩотижневий формат підготовки оглядів практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) має цінність у тому, що дає змогу відслідковувати останні рішення, стежити за розвитком практики цього Суду.

 

 

 

 

Водночас не менш важливим є формування комплексних уявлень щодо правових позицій ЄСПЛ, які він висловлює в окремих категоріях справ. З цією метою Верховний Суд готує тематичні огляди практики ЄСПЛ, у яких здійснює систематизацію рішень у таких справах. Цього разу – у тих, що розглянуті у зв’язку з порушенням статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Тож цей тематичний огляд містить опис справ, які стосуються втручання у право на свободу вираження поглядів. Проаналізовані рішення в зазначених справах ЄСПЛ постановив у 2019 та першому кварталі 2020 року. Залежно від розглянутого аспекту рішення систематизовані по розділах; в окремий розділ також виділено рішення, в яких ЄСПЛ констатував відсутність порушення статті 10 Конвенції.