Головний зміст

Asociaciya suddivАсоціація слідчих суддів України звернулась до Президента України, Міністра внутрішніх справ України, Прем’єр – міністра України з ініціативою покращення якості досудового слідства і оперативної роботи представників національної поліції.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГО «Асоціація слідчих  суддів України» запропонувала:
 
По-перше, до підготовки слідчих і оперативних працівників національної поліції буде за доцільне залучити європейських та американських фахівців в якості викладачів, інструкторів, спостерігачів тощо, що дозволить передати національним кадрам не лише глибокі фахові знання, але і запровадити сучасні, передові технології, прийоми, методи профілактики і запобігання злочинності, її моніторингу та якісного розслідування злочинів, правильному, з точки зору кримінального процесуального законодавства, збиранню і закріпленню доказів, що сприятиме скороченню термінів розслідування злочинів,  зробить невідворотність покарання у продовж розумних строків.
 
По-друге, до підготовки слідчих, а особливо, оперативних працівників національної поліції, буде за доцільне в якості викладачів, інструкторів залучити ветеранів органів внутрішніх справ (не тих, що були звільнені протягом останніх двох років). Досвід ветеранів, їх знання дозволять передати національним кадрам розумні і дієві здобутки колишніх часів з питання створення, вербування штатних і нештатних агентів, їх конспірації, підтримання зв’язку, обміну інформації і таке інше. Загально відомо, що  завдяки саме оперативним напрацюванням переважна більшість злочинів, колись, розкривалася у перші дні, навіть, години після вчинення злочину. Нажаль, сьогодення свідчить про втрату раніше напрацьованих агентурних зв’язків, що призвело до втрати контролю за представниками злочинних угрупувань,  віддаленості їх з поля зору правоохоронних органів, та закритості злочинного осередку, поповненню злочинних угрупувань колишніми досвідченими кадрами МВС, знання яких використовуються проти методів і прийомів роботи спеціальних підрозділів.
 
По-третє,  ГО «Асоціація слідчих суддів України» просить розглянути можливість значного збільшення заробітної плати слідчих і оперативних працівників новоствореної національної поліції, щоб цей чинник був реальним стимулом до відданої праці, яка може межувати з ризиком для їх здоров’я  і  життя.