Головний зміст

1668358Президент Петро Порошенко застосував право вето до Закону України «Про внесення зміни до статті 13 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава держави наголосив, що взяв до уваги пропозиції Кабінету Міністрів, який за Конституцією України організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи і повернув цей закон для повторного розгляду Верховною Радою зі своїми пропозиціями.
 
Закон був прийнятий Верховною Радою України 21 квітня 2016 року.
 
Президент зазначає, що законом встановлюються тимчасово, строком на три роки з дня набрання ним чинності, ставки вивізного (експортного) мита на товари, зазначені в пункті 1 Закону «Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів» у розмірі 30 євро за 1 тонну. Цим положенням фактично втричі підвищується чинна ставка на відходи та брухт чорних металів, що зараз має становити 10 євро за 1 тонну згідно із Законом «Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів» та міжнародними зобов'язаннями України. Тож вказане положення Закону порушує міжнародні зобов'язання України як члена Світової організації торгівлі.
 
Глава держави нагадав, що відповідно до п. 232 Звіту Робочої групи з питань вступу України до Світової організації торгівлі (який є невід'ємною частиною Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі, ратифікованого 10 квітня 2008 року) експортне мито на відходи й брухт чорних металів буде зменшено до 10 євро за тонну протягом шестирічного періоду, починаючи з дати вступу до СОТ, відповідно до графіка зменшення зазначених ставок, наведеного в таблиці 20(b) Звіту.
 
Крім того, згідно із п. 13 Додатка 1 «Заходи політики структурних реформ» Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікованого 18 червня 2015 року, на час аналізу, який здійснюватиметься Єврокомісією перед прийняттям рішення стосовно виділення другого траншу макрофінансової допомоги Україні, органи влади зобов'язуються утриматися від запровадження нових заходів, які обмежують або спотворюють торгівлю, відповідно до зобов'язань України перед СОТ.
 
Президент наголосив, що пропоноване Законом підвищення ставок вивізного (експортного) мита на відходи та брухт чорних металів не відповідає положенням Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої 16 вересня 2014 року. Ця Угода також передбачає зобов’язання сторін не запроваджувати або не зберігати в силі будь-які мита, податки або будь-які інші заходи еквівалентної дії, що накладаються на вивезення товарів або запроваджується у зв'язку з вивезенням товарів на іншу територію; існуючі мита або заходи еквівалентної дії, які застосовуються в Україні, як зазначено у Додатку І-С до Угоди, повинні поступово анулюватися протягом перехідного періоду відповідно до Графіка, включеного до цього Додатку; у разі внесення змін до митного законодавства України зобов'язання, взяті відповідно до Графіка, залишатимуться чинними на основі відповідності опису товарів.
 
При цьому Генеральною угодою з тарифів і торгівлі (ГАТТ) передбачено право будь-якої сторони тимчасово встановлювати або застосовувати заборони чи обмеження експорту з метою попередження чи послаблення критичного дефіциту товарів, що мають вагоме значення для експортуючої сторони, а також зазначено, що ніщо в цій Угоді не повинно тлумачитися як перешкода будь-якій стороні у здійсненні будь-яких дій, які вона вважає необхідними для захисту суттєвих інтересів своєї безпеки. Але заходи щодо заборони чи обмеження експорту, які тимчасово вводяться стороною, не повинні застосовуватися у спосіб, який би являв собою приховане обмеження міжнародної торгівлі.
 
Президент зазначає, що у зв'язку з цим застосування підвищеної ставки вивізного мита на відходи та брухт чорних металів протягом трьох років, як це пропонується Законом, не може бути підтримано.
 
Глава держави також наголосив на необхідності зважати на ситуацію, що склалась із обсягами заготівлі та експорту брухту чорних металів в умовах тимчасової окупації Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей. Збільшення експорту брухту чорних металів на фоні зменшення обсягів інвестицій в оновлення основних фондів підприємств та падіння обсягів заготівлі брухту призводить до різкого скорочення запасів чорних металів та дефіциту брухту в державі, особливо протягом останніх двох років. Наявність же таких запасів має стратегічне значення для металургійної галузі України, зазначив Президент.
 
З огляду на викладене, Глава держави запропонував парламенту викласти назву Закону у новій редакції: «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку».
 
Крім того, пропонується доповнити статтю 13 Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» новою частиною, згідно якої експортні операції з металобрухтом здійснюються відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законами «Про металобрухт» та «Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів».
 
Президент також запропонував встановити тимчасово, строком на один календарний рік з дня набрання чинності цим Законом, ставки вивізного (експортного) мита на товари, зазначені в пункті 1 Закону «Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів» - 30 євро за 1 тонну.
 
Кабінету Міністрів України пропонується у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом, забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.