Головний зміст

134442Наказом Національної школи суддів від 20 травня 2016 року №28 затверджено положення проведення курсів для підвищення кваліфікації суддів, які тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя. Це судді, які не пройшли кваліфоцінювання та суддів, які відсторонені від правосуддя в рамках дисциплінарного стягнення.
 
 
 
 
 
 
 
 
Положенням закріплено, що судді місцевих судів проходять курси навчання у НШСУ та регіональних відділеннях, а судді апеляційних, вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду України – у НШСУ в місті Києві.
 
Курси навчання проводяться за очною та дистанційною формою (за окремими темами). Тривалість курсів має становити не менше 120 академічних годин.
 
Навчання відбувається за індивідуальними програмами, які розробляються робочими групами у складі працівників НШСУ, суддів, науковців та викладачів. Відповідна програма, зокрема, включає:
 
- теоретично-практичний курс навчання (в тому числі дистанційні курси, або їх окремі модулі);
- фахово-освітню практику в судах;
 
Керівником проходження практики наказом ректора НШСУ може бути призначено голову, заступника голови чи досвідченого суддю суду відповідного рівня, в якому проводиться така практика.
 
- написання реферату (обсягом не менше 20 сторінок). Реферат повинен бути самостійним дослідженням у певній галузі права. Підготовлений реферат суддя подає на рецензію куратору.
 
Судді можуть бути відраховані з курсів навчання за наказом НШСУ за власним бажанням або за невиконання суддею програми курсу навчання. У разі невиконання програми курсу навчання суддя вважається таким, що не пройшов його.
 
Відомості про проходження суддею курсу навчання вносяться до Реєстру суддів, які пройшли підготовку. За результатами проходження курсу навчання куратор готує звіт із висновком, які після закінчення курсу надсилається до ВККСУ.
 
 Джерело: http://zib.com.ua/