Головний зміст

74108Члени Комітету з питань правової політики та правосуддя розглянули 2 законопроекти про медіацію за №3665 і №3665-1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Під час обговорення зазначалося, що законопроектами пропонується запровадити на законодавчому рівні інститут медіації в Україні та визначити правові основи надання послуг медіації на професійних засадах.
 
Члени Комітету загалом підтримали в цілому ідею впровадження й розвитку позасудових форм вирішення спорів.
 
Народні депутати відзначили, що необхідність запровадження інституту медіації у вітчизняній системі права ґрунтується на позитивних результатах практики застосування інституту примирення в багатьох країнах світу, що свідчить про його ефективність. Крім того, це відповідатиме загальній позиції України щодо гармонізації національного законодавства із законодавством Європейського Союзу, оскільки питанню примирних процедур присвячено низку рекомендацій і рішень Ради Європи.
 
За результатами обговорення Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді законопроект №3665 прийняти за основу, врахувавши при доопрацюванні до другого читання слушні положення законопроекту №3665-1.