Головний зміст

sud108За 9 місяців 2023 року до Київського районного суду м. Одеси надійшло 11415 цивільних та адміністративних справ. Розглянуто суддями цивільної колегії за вказаний період 9633 цивільні та адміністративні справи, залишок нерозглянутих справ складає 3084 справи, з них 133 справи, що розглядаються судом понад 1 рік.

 

За 9 місяців 2023 року до Київського районного суду м. Одеси надійшло 9746 цивільних справ, з яких 5723 справи наказного провадження, 3599 справ позовного провадження та 424 справи окремого провадження.

Серед справ позовного провадження найбільшу кількість складають справи, що виникають із правочинів – 1861 справа. Крім того, до суду надійшло за вказаний період 1223 справи у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, 121 справа у спорах щодо права власності чи іншого речового права, 69 справ у спорах, що виникають із відносин спадкування, 33 справи у спорах, що виникають із земельних відносин, 23 справи у спорах, що виникають із житлових відносин.

За 9 місяців 2023 року суддями цивільної колегії Київського районного суду м. Одеси розглянуто 8034 цивільні справи, залишок нерозглянутих справ станом на 31 вересня 2023 року складав 2806 справ.

У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року навантаження на суддів цивільної колегії у 2023 році істотно збільшилося і залишається стабільно високим. Так, за 9 місяців 2023 року цивільна колегія Київського районного суду м. Одеси, яка складається з 10 суддів, ухвалила 17418 процесуальних документа, з яких 11011 ухвал, 2734 рішення та 3673 судових наказів у справах, що розглядалися в порядку цивільного судочинства, та 403 процесуальних документа у справах, що розглядалися в порядку адміністративного судочинства.

При цьому, кількість змінених та скасованих у апеляційному та касаційному порядку судових рішень за 9 місяців 2023 року свідчить про високу якість роботи суду.

Так, за 9 місяців 2023 року було оскаржено 453 судових рішення (ухвал, рішень), ухвалених при розгляді цивільних справ. За наслідками їх перегляду змінено 15, скасовано 48 процесуальних документа (14% від оскаржених).

Таким чином, при розгляді за 9 місяців 2023 року 8034 цивільних справ судом було постановлено 17418 процесуальних документа, з яких скасовано (змінено) лише 63 судових рішень (ухвал, рішень), або 0,36 % від загальної кількості, тобто 99,64 % ухвалених суддями рішень або не оскаржуються, або залишаються в силі за наслідками їх перегляду у апеляційній та касаційній інстанції.

Аналіз причин скасування свідчить про те, що найбільше вищестоящими судами скасовувались ухвали суду першої інстанції. Переважна більшість ухвал скасовується через неналежне сповіщення осіб, які беруть участь у справі.

Негативно впливає на якість розгляду судом спорів та призводить до скасування судових рішень нестабільність та зміна судової практики Верховного суду.