Головний зміст

118678«Позиція Вищого адміністративного суду про необхідність законодавчих змін та передачі всіх категорій адміністративних справ до адміністративних судів є цілком виправданою», - про це заявив Голова Вищого адміністративного суду України Олександр Нечитайло під час свого виступу на засіданні Пленуму ВАСУ, яке відбулося сьогодні, 5 лютого 2016 року.
 
 
 
 
 
 
 
 
О. Нечитайло, звітуючи про стан здійснення правосуддя адміністративними судами у 2015 році, зокрема, зазначив, що минулий рік ознаменувався низкою реформ та законодавчих змін, які безпосередньо пов’язані та впливали на роботу адміністративних судів. Серед знакових новел процесуального законодавства хотів би відзначити:
  • наділення адміністративних судів новими повноваженнями під час вирішення податкових спорів
  • зміну порядку вирішення питання про допуск справи до провадження у Верховному Суді України та розширення повноважень Верховного Суду України щодо перегляду рішень Вищого адміністративного суду України;
  • зміну порядку розгляду справ з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності.
На кількісні показники роботи адміністративних судів усіх інстанцій також мали вплив зміни до норм матеріального права, зокрема щодо судового збору.
 
Голова ВАСУ звернув увагу, що 2015 рік був періодом напруженої роботи в умовах складної суспільно-політичної ситуації. Як не дивно це звучить, але суддя, який бере участь у механізмі захисту прав та інтересів громадян, у сучасних реаліях нерідко сам потребує захисту.
 
Під час своєї доповіді Олександр Нечитайло навів ряд статистичних показників здійснення правосуддя адміністративними судами у 2015 році. Зокрема, він зауважив, що навантаження на суддів залишалося досить високим: середньомісячні показники свідчать, що до одного судді окружного адміністративного суду надходило 56 справ і матеріалів, до судді Вищого адміністративного суду – 101. У суддів апеляційних адміністративних судів показник середньомісячного надходження є помірним – 39 справ і матеріалів.
 
До місцевих адміністративних судів (окружних адміністративних судів і місцевих загальних судів як адміністративних судів) надійшло понад 254 тисячі адміністративних справ і матеріалів.
 
Порівняння статистичних показників 2014 та 2015 років свідчить про тенденцію до зменшення надходження звернень до місцевих адміністративних судів. Так, кількість звернень, поданих до окружних адміністративних судів, зменшилась на 8% і становила понад 177 тисяч. Кількість звернень, поданих до місцевих загальних судів як адміністративних, зменшилась на 37% і становила 77 тисяч. Примітно, що у 2008-2011 роках така ж кількість справ і матеріалів надходила до окружних адміністративних судів, які здатні впоратися з таким навантаженням.
 
Таким чином, позиція Вищого адміністративного суду про необхідність законодавчих змін та передачі всіх категорій адміністративних справ до адміністративних судів є цілком виправданою, наголосив Олександр Нечитайло.
 
Отже, з урахуванням нерозглянутих справ, на початок звітного періоду на розгляді місцевих адміністративних судів перебувало майже 296 тисяч справ. Упродовж року розглянуто понад 261 тисячу справ і матеріалів.
 
Голова ВАСУ зазначив, що зміст розглянутих судами справ є індикатором соціального самопочуття нашого суспільства. Згідно зі статистичними показниками у звітному періоді найчастіше до адміністративних судів зверталися громадяни щодо вирішення соціальних та податкових спорів. Наявне також збільшення частини справ у сфері публічної фінансової політики (зокрема, за рахунок справ, пов’язаних із застосуванням Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»).
 
Хоча більшість справ місцеві адміністративні суди (загальні та окружні) розглянули з дотриманням встановлених законом строків, однак показник оперативності погіршився: понад строки суди розглянули 16% справ. Основним чинником, який вплинув на цей показник, є закінчення повноважень у третини суддів окружних адміністративних судів. Ще 17 вересня до парламенту нарешті було внесено проекти постанов щодо безстрокового обрання суддів, серед яких 120 – судді окружних адміністративних судів. Але питання з мертвої точки так і не зрушилось. Як результат – навантаження щодо розгляду судових спорів, яке перекладається на інших суддів, є надмірним, а це знов-таки негативно впливає на оперативність та ефективність адміністративного правосуддя.
 
Кількість звернень до апеляційних адміністративних судів становила понад 91 тисячу справ і матеріалів. Переважно це справи за апеляційними скаргами. Більшість (170 тисяч) рішень судів першої інстанції набрали законної сили після закінчення строку їх оскарження.
 
З урахуванням справ і матеріалів, не розглянутих на початок року, на розгляді апеляційних адміністративних судів перебувало майже 117 тисяч справ та матеріалів. Розглянуто апеляційними адміністративними судами у звітному періоді понад 105 тисяч справ і матеріалів.
 
На розгляд до Вищого адміністративного суду протягом року надійшло 57 тисяч справ і матеріалів, з них майже 55 тисяч – касаційні скарги та справи. З урахуванням залишків нерозглянутих справ на розгляді у суді перебувало майже 94 тисячі справ і матеріалів.
 
Упродовж 2015 року завершено розгляд 69% справ і матеріалів. Згідно зі статистичними даними показник розгляду справ і матеріалів перевищив показник надходження, тобто кількість справ і матеріалів, що очікують розгляду, зменшилась.
 
У звітному періоді судді ВАСУ розглянули 62 тисячі касаційних скарг та справ.
 
За результатами розгляду справ Вищий адміністративний суд України скасував або змінив кожне четверте рішення місцевих адміністративних судів, які були залишені без змін судами апеляційної інстанції.
 
За результатами касаційного перегляду судових рішень апеляційних адміністративних судіву звітному періоді ВАСУ змінив чи скасував рішення у 33% справ, розглянутих у касаційному порядку.
 
Однією з причин збільшення кількості скасованих судових рішень апеляційними адміністративними судами та Вищим адміністративним судом України є формування практики Верховним Судом України з розгляду окремих категорій справ, у тому числі відхід від правових позицій, раніше викладених у висновках Верховного Суду України, щодо юрисдикції справ за позовами органів Державної служби зайнятості, про оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України, про усунення порушень, виявлених у ході перевірки органами державної фінансової інспекції підконтрольних установ, про стягнення бюджетного відшкодування податку на додану вартість тощо.
 
На виконання таких завдань як вивчення та узагальнення судової практики, надання методичної допомоги та рекомендаційних роз’яснень з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції у 2015 році здійснено підготовку 24 постанов Пленуму з актуальних питань діяльності адміністративних судів, у тому числі роз’яснювального характеру. До їх підготовки залучалися профільні науковці – члени Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України.
 
Пріоритетними завданнями для адміністративних судів у 2016 році залишаються: забезпечення ефективного і справедливого правосуддя, покращення його якості, а також підвищення відповідальності за результати роботи.