Головний зміст

1592328 березня 2016 р.  Пленум  Верховного Суду України вирішив звернутись до Конституційного Суду України для перевірки на конституційність норм законодавства, що позбавляє права на пенсію військових пенсіонерів, які продовжують працювати на деяких посадах, віднесених до державної служби, з поширенням дії тимчасових обмежень у минуле, незалежно від часу призначення пенсії. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приймаючи рішення про направлення такого звернення, Верховний Суд України виходив із необхідності перевірки на конституційність внесених до чинного законодавства змін, із огляду на особливий характер виконання військовослужбовцями своїх обов’язків, який має компенсуватися, зокрема, підвищеними гарантіями соціальної захищеності військовослужбовців.
 
Так, Верховний Суд України звернувся до КСУ з Конституційним поданням щодо відповідності (конституційності) частини п’ятої статті 43, частини першої статті 54 Закону України від 9 квітня 1992 року № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» у взаємозв’язку з пунктом 2 розділу III «Прикінцеві положення» Закону України від 2 березня 2015 року № 213-VIII «Про внесення зміні до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» та пунктом 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 24 грудня 2015 року № 911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» положенням частини першої статті 8, частини першої статті 24, частин другої й третьої статті 22, частини першої статті 46, частини п’ятої статті 17, частини першої статті 58 та статті 64 Конституції України.