Головний зміст

NAAUГолова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова звернулась до Голови Верховної Ради Андрія Парубія з пропозицією відхилити зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів", якими пропонується встановити розмір малозначущого спору на рівні 1 млн. гривень.

 

 

 

 

 


Відповідні зміни передбачені законопроектом № 5221 "Про внесення змін до статті 10 Закону України "Про судоустрій і статус суддів". Автори законопроекту пропонують встановити, що для малозначущих спорів менше 1 млн гривень не застосовується виключне право адвокатів на представництво інтересів у судах. При цьому до малозначущих віднесені будь-які немайнові спори. Окрім того, пропонується вилучити норму про виключне представництво адвокатів стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними.


З приводу цього законопроекту 17 листопада було прийнято рішення Ради адвокатів України, у якому адвокати вказали на невідповідність пропонованих змін до чинного законодавства, економічних реалій та на ризик звуження прав громадян на захист.


Зокрема, віднесення будь-яких немайнових спорів до малозначущих «призведе до порушення прав громадян на ефективну професійну правничу допомогу та знівелює реалізацію приписів ст. 131-2 Конституції України щодо виключного представництва адвокатами в суді».


РАУ також не підтримала встановлення малозначущого спору у розмірі 1 млн. гривень і натомість запропонувала встановити такий поріг на рівні 5 мінімальних заробітних плат.


Повний текст листу можна прочитати тут