Головний зміст

20151225004130Таку пропозицію внесли до ВРУ в Проекті Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо захисту прав державних реєстраторів та заборони протиправного втручання в діяльність державних реєстраторів)» №5478 від 2 грудня 2016 року. 

 

 

 

 

 

 

Ініціатор обґрунтовує необхідність прийняття акта наступним. Державні реєстратори речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державні реєстратори юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань мають цілий комплекс прав і обов'язків щодо внесення записів про права, обтяження нерухомого майна, а також записів у відношенні юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Виконуючи вищевказані повноваження, державні реєстратори встановлюють особу заявника, перевіряють обсяг повноважень представника, приймають до розгляду документи, здійснюють їх правову оцінку, приймають рішення щодо законності проведення відповідних реєстраційних дій у реєстрі тощо. Чинним законодавством України на державного реєстратора покладена велика відповідальність за вчинення правопорушень у сфері державної реєстрації. Державний реєстратор може бути притягнутий до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності. Таким чином, законодавчими нормами чітко врегульовано поведінка державного реєстратора, що покликане забезпечити вчинення ним правомірних дій під час реалізації наданих законом повноважень та утримання від вчинення зловживань та інших порушень вимог закону.

У той же час, не врегульованим залишається питання забезпечення прав самого державного реєстратора, який виконує повноваження відповідно до закону. Зокрема, відповідно до положень ч. 2 ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», втручання, крім випадків, передбачених цим Законом, будь-яких органів влади, їх посадових осіб, юридичних осіб, громадян та їх об'єднань у діяльність державного реєстратора при проведенні реєстраційних дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом. Згідно ч. 5 ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», втручання будь-яких органів, їх посадових осіб, громадян, юридичних осіб і громадських формувань, які не мають статусу юридичної особи, у діяльність державного реєстратора при проведенні реєстраційних дій, крім випадків, передбачених цим Законом, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом. Однак, слід звернути увагу, що на сьогоднішній день у чинному законодавстві відсутні правові норми, які б передбачали відповідальність за протиправне втручання в законну діяльність державного реєстратора.

Тиск на державного реєстратора може потягнути внесення до реєстрів записів, які суперечать вимогам чинного законодавства, порушують права та охоронювані законом інтереси окремих громадян, юридичних осіб або держави. Отже, зазначені дії є суспільно небезпечними і можуть спричинити за собою заподіяння істотної шкоди правам та інтересам, поставленим під охорону закону. Таким чином, законодавче врегулювання цього питання є важливим і необхідним.

Законопроектом передбачається введення кримінальної відповідальності за вплив у будь-якій формі на державного реєстратора, а також близького родича державного реєстратора - пропонується внести зміни до статті 343 Кримінального кодексу України.

Крім того, проектом Закону передбачено уточнення щодо того, які саме особи відносяться до державних реєстраторів, у зв'язку з чим запропоновано доповнити відповідну статтю Кримінального кодексу приміткою: "державним реєстратором є громадянин України, який має вищу освіту за фахом правознавство, відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим Міністерством юстиції України, і знаходиться в трудових відносинах із суб'єктом державної реєстрації прав; нотаріус; державний виконавець, приватний виконавець – у разі державної реєстрації обтяжень, накладених під час примусового виконання рішень відповідно до закону, а також у разі державної реєстрації припинення іпотеки у зв'язку з придбанням (передачі) за результатом прилюдних торгів (аукціонів) нерухомого майна, що є предметом іпотеки".