Головний зміст

657127 w 300Практика застосування Службою безпеки України повноважень щодо здійснення перевірки громадян у зв’язку з допуском їх до державної таємниці засвідчила необхідність оптимізації цієї процедури.

 

 

 

 

Зокрема, виходячи з існуючих на сьогодні загроз національним інтересам та безпеці, проявів корупції у різних сферах державної діяльності, перелік обставин та підстав для відмови у наданні громадянам такого допуску потребує розширення.

Саме тому, в ВРУ зареєстровано проект Закону 5613 від 27.12.2016 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері охорони державної таємниці (щодо оптимізації процедури здійснення перевірки громадян у зв’язку з допуском їх до державної таємниці)».

Проектом акта пропонується внести зміни до ряду статей Закону України «Про державну таємницю»:

Стаття 9. Державні експерти з питань таємниць

«проводять експертизу відомостей, що становлять державну таємницю, які містяться на матеріальному носії інформації, у разі розголошення секретної інформації чи втрати матеріальних носіїв такої інформації та готує висновок щодо завданої національній безпеці України шкоди»;

  • Стаття 23. Відмова у наданні допуску до державної таємниці

«а також у разі набранні законної сили рішенням суду щодо притягнення громадянина до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією»;

  • Стаття 28. Обов'язки громадянина щодо збереження державної таємниці

«письмово повідомляти посадових осіб, які надали йому доступ до державної таємниці, та/або відповідні режимно-секретні органи про свій виїзд з України або на територію, особливий правовий режим якої визначається законодавством».

Прийняття законопроекту сприятиме забезпеченню захисту національної безпеки України.