Головний зміст

dogovor1231 300x240Особа звернулась до суду з позовом про стягнення безпідставно отриманих коштів.

 

 

 

 

 

 

У позовній заяві позивач зазначала, що в рахунок виконання договору-замовлення на виготовлення меблів для кухні за індивідуальним замовленням, вона сплатила ФОП грошові кошти в сумі 25 000 грн.

Рішенням суду договір визнано неукладеним, оскільки сторони не досягли згоди з усіх його істотних умов та було встановлено факт отримання відповідачем від позивача зазначеної грошової суми.

А тому передані кошти особа вважала набутими відповідачем без достатньої правової підстави, а відтак підлягають стягненню з відповідача.

Відповідач заперечував проти позову, вказуючи, що єдиною причиною невиконання ФОП у повному обсязі своїх зобов'язань за чинним правочином є саме вина позивача, у зв'язку із висуненням нею вимоги про повернення сплачених нею грошових коштів. Зазначеним обґрунтовує безпідставність стягнення з нього грошових коштів, за належного виконання ним обов'язку по діючому правочину.

Суди трьох інстанцій дійшли висновку про обґрунтованість позовних вимог.

ВС, погоджуючись з висновками судів попередніх інстанцій, роз’яснив, що зобов'язання з безпідставного набуття, збереження майна виникають за наявності трьох умов: а) набуття або збереження майна, б) набуття або збереження за рахунок іншої особи, в) відсутність правової підстави для набуття або збереження майна (відсутність положень закону, адміністративного акта, правочину або інших підстав, передбачених статтею 11 ЦК України).

Майно не може вважатися набутим чи збереженим без достатніх правових підстав, якщо це відбулося в незаборонений цивільним законодавством спосіб з метою забезпечення породження учасниками відповідних правовідносин у майбутньому певних цивільних прав та обов'язків, зокрема, внаслідок тих чи інших юридичних фактів, правомірних дій, які прямо передбачені частиною другою статті 11 ЦК України.

Під відсутністю правової підстави розуміється такий перехід майна від однієї особи до іншої, який або не ґрунтується на прямій вказiвцi закону, або суперечить меті правовiдношення i його юридичному змісту. Тобто відсутність правової підстави означає, що набувач збагатився за рахунок потерпілого поза підставою, передбаченою законом, іншими правовими актами чи правочином.

Набуття чи збереження майна буде безпідставним не тільки за умови відсутності відповідної підстави з самого початку при набутті майна, а й тоді, коли первісно така підстава була, але у подальшому відпала.

ВС дійшов висновку, що для виникнення зобов'язання, передбаченого статтею 1212 ЦК України, важливим є сам факт безпідставного набуття або збереження, а не конкретна підстава, за якою це відбулося.

Суд касаційної інстанції зазначив, що у разі, коли поведінка набувача, потерпілого, інших осіб або подія утворюють правову підставу для набуття (збереження) майна, стаття 1212 ЦК України може бути застосована тільки після того, якщо така правова підстава в установленому порядку скасована, визнана недійсною, змінена, припинена, або була відсутня взагалі.

Оскільки судом вже була встановлена обставина відсутності укладеного між сторонами договору, вірним є висновок про безпідставність отриманої ФОП грошової суми, яку відповідач зобов'язаний повернути позивачу (постанова від 30.08.2018 у справі № 334/2517/16-ц).

 

Джерело: Українське право