Головний зміст

zakon212Законопроектом №2871 пропонується доповнити Кримінальний процесуальний кодекс новою статтею 20-1 "Незалежність суддів та підкореність їх лише закону", згідно з якою судді, народні засідателі, присяжні при здійсненні правосуддя є незалежними і підкоряються тільки закону. Судді, народні засідателі, присяжні ухвалюють рішення у кримінальних провадженнях на підставі закону та в умовах, що виключають сторонній вплив на них.
 
 
 
 
 
Також законопроект передбачає можливість імплементувати конституційні гарантії незалежного судочинства в процесуальний закон; визначити порядок та суб'єктів вчинення процесуальних дій у випадках заявлення відводу/самовідводу в судовому провадженні та відповідні судові рішення; виключити положення щодо можливості залучення до судового розгляду запасного судді задля усунення певної правової колізії в розумінні положень частини третьої статті 35 КПК, а також гарантувати всебічне дослідження обставин справи відповідно до положень статті 23 КПК; відмовитися від інституту висунення додаткового обвинувачення; додатково врегулювати питання таємниці нарадчої кімнати та гарантій незалежності суддів під час ухвалення судового рішення.
 
Члени Комітету підтримали закону, прийняття якого сприятиме приведенню кримінального процесуального закону у відповідність до вимог Конституції України, сприятиме підвищенню неупередженості, законності та справедливості під час відправлення правосуддя.