Головний зміст

21856 грудня 2016 р. прийнято Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Законом внесено зміни до законодавчих актів стосовно оплати праці, пенсійного забезпечення громадян, сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, діяльності фондів соціального страхування, Національної поліції України, соціального захисту військовослужбовців строкової служби, освіти і порядку забезпечення та виплати стипендій, верифікації та моніторингу соціальних виплат, монетизації пільг тощо.
 
 
Також даним Законом змінено розмір посадового окладу судді. 
 
Відповідні зміни були внесені у Закон України "Про судоустрій та статус суддів", а саме:
 
 
 
1) частину третю статті 135 виклали в такій редакції:
 
"3. Базовий розмір посадового окладу судді становить:
1) судді місцевого суду — 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;
2) судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду — 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено  на 1 січня календарного року;
3) судді Верховного Суду — 75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.";
 
 
 
2) у розділі XII "Прикінцеві  та перехідні положення": пункт 24 виклали в такій редакції:
 
 
"24. Розмір посадового окладу судді, крім зазначеного у пункті 23 цього розділу, становить:
 
 
1) з 1 січня 2017 року:
а) для судді місцевого суду — 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;
б) для судді апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду — 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;
в) для судді Верховного Суду — 75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;
 
 
2) з 1 січня 2018 року:
а) для судді місцевого суду — 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;
б) для судді апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду — 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;
 
 
3) з 1 січня 2019 року:
а) для судді місцевого суду — 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;
б) для судді апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду — 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;
 
 
4) з 1 січня 2020 року:
а) для судді місцевого суду — 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;
б) для судді апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду — 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.".
 
 
 
3) пункт 25 доповнили абзацами такого змісту:
 
 
"Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, максимальний розмір щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10 740 гривень".
 
 
 
Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.
 
 
Однак, 7 грудня 2016 р. народний депутат України Левченко Ю.В. зареєстрував проект Постанови Верховної Ради України "Про скасування  рішення  Верховної Ради України від 06.12.2016 про прийняття  в цілому, як закону законопроекту № 5130".
 
Обгрунтовуючи свою позицію, народний депутат України посилається на те, що розгляд даного законопроекту проведено без дотримання процедури другого читання, тобто без дотримання 10-ти денного строку  надання народним депутатам законопроекту,  без постатейного обговорення законопроекту та поправок до нього,  без належним чином оформлення та подання порівняльної таблиці законопроекту та без дотримання спеціальної процедури постатейного голосування законопроекту, що суперечить вимогам   статей 116,117, 118, 119, 120 Регламенту Верховної Ради України.