Головний зміст

IMG 3380 1Суддя Київського районного суду м. Одеси Павло Прохоров розповів прес-службі суду про переваги «Електронного суду».

 

 

 

 

Суддя підкреслив, що Київський районний м. Одеси не зупиняється на тому, що вже зроблено та постійно вдосконалює та розвиває проект «Електронний суд».


Раніше, розуміючи, що справу не може бути розглянуто без висновку експерта, сторона звертаючись до суду з заявою про призначення експертизи, розуміли, що навіть найпростіше експертне дослідження не буде виконано раніше 5-6 місяців.


Також суд, призначаючи експертизу та здійснюючи всі необхідні дії для її проведення розумів, що строки розгляду справи автоматично будуть порушені.


Відтепер таке «страшне» слово як «експертиза» перестає лякати сторін по справі та, зокрема, суддів.


Більше 80 % експертиз призначаються судами до НДІСЕ, оскільки сторони не завжди довіряють іншим експертним установам, окрім судових.


Причиною такого тривалого отримання висновку експерта слугувала постійна переписка з експертною установою.


Так, зокрема, після призначення експертизи ухвалою суду, судом вчинялись наступні дії для належного проведення експертного дослідження:


1. Виготовлення виділених матеріалів та направлення їх до експертної установи (термін пересилання яких становить приблизно 2-3 тижні).
2. Отримання експертом виділених матеріалів, їх обробка та надсилання клопотання про надання додаткових матеріалів (наприклад зразки підпису та оригіналу розписки), термін пересилання якого становить 2-3 тижні.
3. Отримання судом клопотання експерта, відновлення провадження та призначення судового засідання для вирішення поставлених у клопотання експерта питань (в залежності від завантаженості судді 1-2 тижні до судового засідання).
4. Проведення судового засідання, вирішення поставлених питань, зупинення провадження та надсилання експертові матеріалів з виконання клопотання (термін пересилання 2-3 тижні).
5. Отримання експертом додаткових матеріалів, їх обробка та надсилання клопотання про проведення оплати (термін пересилання 2-3 тижні)
6. Отримання судом клопотання про необхідність оплати експертизи, повідомлення сторін.


Отримання від сторони інформації про сплату експертизи, та пересилання її експертові.


Таким чином, якщо проаналізувати етапи проведення найпростішого експертного дослідження можна встановити, що надмірна тривалість його проведення та порушення процесуальних строків є наслідком саме переписки з експертною установою, яка займає в середньому 3-4 місяці.


На сьогодні нами було зроблено великий крок вперед в рамках проекту «Електронний суд».


Завдяки спільній взаємодії з ОНДІСЕ було розроблено порядок надсилання інформації засобами електронного зв’язку.


Так, на минулому тижні, вперше судом було направлено ухвалу про призначення експертизи в електронному вигляді з додатками, і вже через 2 дні судом було отримано клопотання експерта про надання додаткових матеріалів (при пересиланні засобами поштового зв’язку цей процес зайняв би 1-1,5 місяці), яке вже виконано судом та направлено експертові для продовження.


Отже, сьогодні ми сміливо можемо заявити про те, що в рамках проекту «Електронний суд» термін початку проведення експертного дослідження можна скоротити з 3-4 місяців до 2 тижнів.


Крім того, хочу зазначити про економію державних коштів пов’язану з пересиланням поштової кореспонденції (приблизно 100,00 грн. на кожній експертизі, а враховуючи кількість їх проведення протягом року це десятки та сотні тисяч гривень).