Головний зміст

courtroom 300x240До огляду вміщено низку важливих правових позицій Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, висловлених під час розгляду адміністративних справ.

 

 

 

 

Висновки об’єднаної палати КАС ВС у справах щодо:

- оскарження рішення органу місцевого самоврядування щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів;

- неможливості одночасного притягнення фізичної особи – підприємця, яка використовує найману працю, до відповідальності за ч. 2 ст. 265 КЗпП України та ч. 3 ст. 41 КУпАП.

У справах щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів, зокрема, щодо:

- визнання господарських операцій контрольованими в процесі трансфертного ціноутворення з пов’язаною особою – резидентом;

- виконання судового рішення щодо повернення сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість;

- оскарження рішення про відповідність / невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості.

У справах щодо захисту соціальних прав, зокрема, щодо:

- стягнення адміністративно-господарських санкцій за невиконання банком, що знаходиться у процедурі ліквідації, нормативу працевлаштування інвалідів;

- повноваження міської ради змінювати порядок видачі містобудівних умов та обмежень;

- виникнення права на отримання одноразової грошової допомоги в разі встановлення ступеня ушкодження здоров’я особи понад дворічний строк з моменту прийняття рішення компетентним органом, яким уперше встановлено ступінь ушкодження здоров’я особи.

У справах щодо виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян, зокрема, щодо:

- підтвердження права на отримання додаткової соціальної відпустки;

- відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою;

- надання батькові відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Предметом розгляду Касаційного адміністративного суду також були й інші питання застосування законодавчих норм, зокрема, й процесуального характеру стосовно застосування процесуальних строків оскарження рішень, розмежування судової юрисдикції, застосування заходів процесуального примусу щодо користування представником сторони своїми процесуальними правами, розподілу судових витрат у разі закриття провадження у справі тощо.