Головний зміст

519Проект Концепції вдосконалення юридичної освіти презентували на круглому столі на тему «Модернізація правничої освіти в Україні: здобутки експерименту з проведення в 2016 році ЗНО при вступі до магістратури за спеціальністю 081 «Право» та презентація проекту «Концепції розвитку юридичної освіти в Україні».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект Концепції передбачає введення єдиного кваліфікаційного іспиту для всіх правників, описує компетентності, якими повинна володіти людина з юридичною освітою, та містить вказівки щодо нових методик викладання.
“Зараз ми повинні налагодити нормальне життя нашої країни. Це можливо тільки тоді, коли в нас буде справедливе правосуддя і буде реально забезпечено верховенство права. Якщо визначати пріоритети – це одне з першорядних завдань, і його неможливо здійснити без нової якості правничої освіти”, - наголосила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич у своєму вітальному слові перед презентацією Концепції.
 
 
 
Серед запропонованих нововведень – запровадження  єдиного кваліфікаційного іспиту для всіх здобувачів юридичної освіти. Так лише після успішного зовнішнього оцінювання майбутній  юрист зможе отримати диплом магістра.
Адміністрування цього іспиту автори проекту Концепції пропонують здійснювати спеціальній державній правничій екзаменаційній комісії, що формуватиметься як незалежний колегіальний орган. До її складу пропонується  залучити представників правничих професій, Міністерства освіти і науки України та Міністерства юстиції України, а також представників академічного самоврядування правничих шкіл.
 
 
 
Вимога запроваджувати у навчання новітні методики викладання також прописана у проекті Концепції. Так, зазначається, що університетам потрібно обмежити методику “постатейного відтворення нормативно-правових актів як таку, що негативно впливає на набуття студентами правничих аналітичних навичок”. Натомість радять впроваджувати мережеві освітні технології та елементи методики навчання для дорослих (постановка навчальних цілей, робота в малих групах з використанням кейсів, обговорення практичних аспектів застосування набутих знань під час навчання).
 
 
 
Окремо в тексті проекту Концепції також підкреслено важливість практичної підготовки студента, зазначається, що навіть поза практикою – безпосередньо в навчальний процес – потрібно максимально вводити практичні завдання.
Як зазначила під час свого виступу Лілія Гриневич,  розробка проекту Концепції вдосконалення юридичної освіти збіглась з імплементацією Закону “Про вищу освіту”, зокрема, відповідно до цього закону, зараз розробляються нові стандарти для кожної спеціальності у вищій освіті. Напрацювання, закладені в проект Концепції, можуть стати рамкою для написання стандарту юридичної освіти.
 
 
 
 
Так, у проекті Концепції надано перелік основних компетентностей, якими повинні володіти юристи, це:
• здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, до творчого мислення і генерування нових ідей, до аналізу і синтезу;
 
 
• уміння планувати, організовувати і контролювати свою діяльність;
• знання і розуміння природи етичних стандартів, у тому числі етичних стандартів правничої професії та здатність діяти на їх основі;
• знання державної мови та однієї з офіційних мов Ради Європи на рівні, що забезпечує можливість як усного, так і письмового їх застосування у тому числі у професійній сфері;
• вміння грамотно і точно формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати;
• навички збору і аналізу інформації;
• вміння працювати самостійно, працювати у команді колег за фахом, а також із залученням експертів з інших галузей знань;
• здатність приймати неупереджені і мотивовані рішення;
• здатність визначати інтереси і мотиви поведінки інших осіб;
• вміння примирювати сторони з протилежними інтересами;
• здатність учитися;
• прагнення до утвердження академічної доброчесності.
 
 
 
 
Для того, щоб забезпечити належну якість навчання, до проекту Концепції також внесли вимогу, що загальний обсяг “контрактників” не може перевищувати бюджетне замовлення. Тобто загальний обсяг підготовки фахівців зі спеціальності «Право» буде на 50% складатися з “контрактників”, а на інші 50% - з “бюджетників”.
 
 
Модератором під час презентації Концепції була Оксана Сироїд, заступник голови ВРУ, одна з членів робочої групи з написання Концепції. Вона зазначила, що цей проект – результат багатьох років спільної праці активістів та міжнародних організацій, які після Революції Гідності змогли донести свої ідеї до профільних міністерств.
 
 
 
 
“Фактично юридична освіта завдяки багаторічній праці активістів, співпраці з міжнародними організаціями, опинилась на передовій змін, бо тут уже були напрацювання, які можна далі розвивати. Ми як Міністерство освіти і науки будемо робити все від нас залежне заради якісних змін в юридичній освіті. Крім того, ми переконані, що в цьому питанні слід дослухатися до Міністерства юстиції і безпосередньо тих фахівців, що мають забезпечити викладання права”, - додала Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.