Головний зміст

51923.09.2016 у Верховній Раді був зареєстрований Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень про запобігання корупції, метою якого є посилення інструментів запобігання корупції.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Законопроектом пропонується уточнити визначення терміну “член сім’ї” з тим, щоб встановити, що членами сім’ї є, зокрема, особи, які станом на останній день звітного періоду або упродовж не менше 183 днів протягом попереднього року спільно проживали, були пов’язані спільним побутом, мали взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мали характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживали, але не перебували у шлюбі, із суб’єктом декларування. Це дозволить уникнути юридичної невизначеності та можливих зловживань, пов’язаних з ухиленням від декларування активів членів сім’ї.
 
 
 
Також було розкрито питання щодо  права доступу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) до інформаційних ресурсів органів влади, зокрема державних реєстрів. З цією метою пропонується встановити, що НАЗК має право на безпосередній доступ, у тому числі шляхом автоматизованого обміну інформацією, до інформаційно-телекомунікаційних систем, довідкових систем, реєстрів та баз даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи, органи місцевого самоврядування або державні (комунальні) підприємства, що належать до сфери управління цих органів. Для цього зміни також вносяться до законів, що регулюють державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 
 
 
    Було запропоновано наділити НАЗК повноваженням звертатися до суду з метою відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок вчинення пов’язаного з корупцією правопорушення, стягнення коштів та іншого майна, одержаних внаслідок вчинення пов’язаного з корупцією правопорушення.
 
 
 
Прийняття законопроекту дозволить забезпечити дієвість вимог щодо фінансового контролю осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом здійснення ефективної перевірки декларацій, посилення окремих повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції.
 
 
 
Народні депутати зауважують, що прийняття проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.