Головний зміст

 MG 9779 2Cуддя, секретар пленуму ВССУ Дмитро Луспеник у своїй доповіді обґрунтував необхідність прийняття постанови Пленуму «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна», зазначивши, що питання, пов’язані з розглядом справ про звільнення майна з-під арешту, мають особливе значення, оскільки право власності є абсолютним правом, якого ніхто не може бути позбавлений, крім випадків, передбачених Конституцією та законами України.
 
 
 
Тому правильне вирішення справ цієї категорії має важливе значення для судової практики та забезпечення непорушності статті 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.  
Доповідач звернув увагу на те, що наявна на сьогодні постанова пленуму Верховного Суду  була прийнята ще у далекому 1976 році (вносились лише кілька змін), і, звичайно, наразі вона вже об’єктивно не може забезпечити суддів щодо вирішення багатьох спірних питань судової практики. Адже у 1996 році було прийнято Конституцію України, а з 1 січня 2004 року набрав чинності новий ЦК України, який розвив конституційні положення про захист права власності, втратив свою силу закон про власність, 4 листопада 2010 року в новій редакції прийнято закон про виконавче провадження, в який постійно вносяться зміни, і нещодавно набрав чинності новий КПК України, а багато питань переплітаються з ним.
 
Тому в напрацьованому проекті постанови, зауважив Дмитро Луспеник,  роз’яснені положення, які судовою практикою по-різному застосовуються, є неоднозначними та по-різному тлумачаться у процесі правозастосування. При цьому надані судам роз’яснення базуються лише на матеріалах судової практики та судових рішеннях.
 
Так, у постанові пленуму судам роз’яснено такі питання: розмежовано способи судового захисту, а саме: хто і за яких передумов має право на звернення з позовом про зняття арешту з майна в позовному провадженні, а хто має право лише на оскарження дій державного виконавця чи іншої особи (слідчого) при накладенні арешту на майно; спірні питання, пов’язані із застосуванням норм Сімейного та Цивільного кодексів України щодо належності майна на праві спільної сумісної власності членів сім’ї та подружжю, яке виключається з опису, та розмір часток цього майна; висвітлено різницю між арештом майна та описом майна та інші спірні питання.
 
Після обговорення і врахування зауважень постанову «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна» пленум ВССУ прийняв в цілому.