Головний зміст

sud reforma0ne0nado ukr 28 03 2016Ознайомившись з текстом президентського законопроекту, судді Верховного Суду розкритикували більшу кількість його положень.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вони, зокрема, відзначили, що підтримують перехід до триланкової судової системи, проте, як зазначив голова Верховного Суду Ярослав Романюк, по суті, мова йде про створення під дахом одного суду відразу декількох великих суден зі своїми головами, апаратом і широкими повноваженнями, що може негативно позначитися на доступ до правосуддя.
 
Викликали зауваження та ідеї про проходження конкурсу діючими суддями Верховного Суду, надання можливості працювати в Суді вченим і адвокатам, позбавлення окремих повноважень Ради суддів.
 
«У законопроекті міститься неприпустимо велика кількість бланкетних норм. Такий підхід не захищає від кардинальної зміни основоположних принципів навіть під час дії вже зміненого закону.
 
Так, в проекті передбачені положення, практична реалізація яких може призвести до порушення конституційного постулату про поділ влади в Україні, зокрема, до посилення впливу законодавчої і виконавчої влади на судову.
 
Крім цього, створюються загрози для незалежності судової влади і суддів, небезпека зупинки в Україні касаційного перегляду судових рішень. 6-місячний термін реорганізації судів касаційної інстанції і Верховного Суду України призведе до значного накопичення справ, і як наслідок - до порушення забезпечення конституційного права громадян на судовий захист і своєчасний розгляд справи незалежним, неупередженим судом.
 
Запропонована в законопроекті модель нового Верховного Суду, що складається з двох рівнів і фактично чотирьох автономних судів, для формування якого необхідна реорганізація касаційної інстанції в цілому, прогнозовано призведе до труднощів у забезпеченні організаційної єдності вищої судової інстанції; породжуватиме внутрішні суперечності, розшарування, неузгодженість правових підходів і, очевидно, послаблювати найвищий судовий орган країни. Це негативно позначиться на діяльності всієї судової системи України і сприятиме обмеженню права на судовий захист.
 
Джерело: http://sud.ua/