Головний зміст

72806Європейська асоціація адміністративних суддів висловила занепокоєння з приводу положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Про це зазначено у листі від 13 червня 2016 року до Європейського комісара з питань юстиції, Президента України та Міністра юстиції України, який підписано Президентом Європейської асоціації адміністративних суддів Едіт Целлер.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Європейська асоціація адміністративних суддів обґрунтовує свої міркування виходячи зі змісту листа ВАСУ від 9 червня 2016 року, адресованого Президенту України.
 
У листі, зокрема, наголошується на тому, що зміни організаційних засад судочинства повинні ґрунтуватися на дотриманні як повної структурної незалежності, так і особистої незалежності кожного судді.
 
Також у листі звертається увага на те, що ВАСУ є вищою судовою інстанцією у системі адміністративних судів України, а також членом Міжнародної асоціації вищих органів адміністративної юрисдикції, IASAJ. Таким чином, ВАСУ має завдання забезпечувати єдність існуючої судової практики стосовно адміністративних справ.
 
ВАСУ виконував ці завдання (як і завдання суду першої інстанції) протягом більш ніж 10 років. Для суду такого рівня зазначена роль є життєво необхідною для судочинства у демократичному суспільстві.
 
У листі звертається увага на те, що адміністративне судочинство має особливі потреби, зокрема, враховуючи широке коло питань у галузі адміністративного права, є потреба у такій спеціалізації, більше того потреба у сильних гарантіях незалежності від виконавчої влади, яку контролює адміністративне судочинство. Влада, з іншого боку, частково має певний вплив на організацію діяльності адміністративних судів за допомогою бюджетування або інших засобів.
 
Таким чином, спеціалізований верховний адміністративний суд у системі спеціалізованих судів адміністративної юрисдикції як суд останньої інстанції має значення і перевагу. Спеціалізація суду має свої переваги й недоліки. Європейській асоціації адміністративних суддів не відомі особливі недоліки щодо існування ВАСУ як адміністративного суду.
 
У листі також наголошується, що статус суддів до та після таких змін не повинен порушуватися. Європейська асоціація адміністративних суддів підкреслює важливість належних перехідних положень щодо такого.
 
У висновку Консультативної ради європейських суддів (CCJE) № 1 (2001) чітко зазначено, що невід’ємним елементом суддівської незалежності є термін перебування на посаді судді, який є передумовою для захисту верховенства права та основоположною гарантією справедливого суду. Гарантія терміну перебування на посаді та незмінюваність є ключовими елементами незалежності суддів (див. рекомендацію Комітету Міністрів СМ/Rec (2010)12, пункт 49).
 
Безстрокове призначення може бути припинене лише у випадках серйозних порушень положень дисциплінарного та кримінального законодавства або якщо суддя більше не може виконувати обов’язки судді (див. рекомендацію Комітету Міністрів СМ/Rec (2010)12, пункт 50).
 
У всіх цих виключних випадках повинні бути дотримані чіткі процедурні норми. Такі провадження повинні здійснюватися незалежним органом або судом, і повинна бути повна гарантія принципу справедливого суду. Процедурні норми повинні надати судді право оскаржити рішення та запропоновану санкцію. Дисциплінарні санкції повинні бути пропорційними (більш детально див. рекомендацію Комітету Міністрів СМ/Rec (2010)12, пункт 69; також Висновок Консультативної ради № 3, пункт 77).
 
Таким чином, організаційні зміни та нові дисциплінарні норми, які, як стверджується, містяться у новому Законі «Про судоустрій і статус суддів», можуть вступити у протиріччя з європейськими стандартами, які повинні застосовуватися у демократичній правовій державі.
 
Відповідно, правовий статус Громадської ради доброчесності у новому Законі «Про судоустрій і статус суддів», її контрольні функції та обсяг повноважень, а також її формування можуть вступити у протиріччя з європейськими стандартами, які повинні застосовуватися у демократичній правовій державі.
 
У листі, зокрема, висловлюється занепокоєння щодо розширених зобов’язань суддів подавати повну декларацію родинних зв’язків, а також інших декларацій (щодо приватного майна). Подібні заходи призводять до заперечення та порушення права на недоторканність приватного життя, у цілому антикорупційні заходи повинні також відповідати статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Дія цієї статті поширюється також і на суддів, оскільки вони є громадянами. Зазначені заходи не допоможуть у встановленні належної підзвітності та прозорості у боротьбі з корупцією, натомість призведуть до залякування суддів.
 
Підсумовуючи зазначене, Європейська асоціація адміністративних суддів сподівається, що подальша судова реформа здійснюватиметься з дотриманням існуючих європейських стандартів. Належною базою такого результату міг би бути конструктивний діалог, у тому числі діалог із суддями як членами судової системи. Європейської асоціації висловлює готовність підтримати такий діалог.