Головний зміст

ordПредставниками різних депутатських фракцій зареєстровано у Верховній Раді законопроект №4778, яким пропонується викласти в новій редакції Закон «Про оперативно-розшукову діяльності ».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Як пояснюють ініціатори проекту, піднімається питання про те, що чинний закон про ОРД морально застарів.
 
Іншою важливою причиною прийняття нового закону депутати називають неузгодженість законодавства, яке регулює оперативну і процесуальну діяльність, з огляду на прийняття нового КПК.
 
Через законодавчу неврегульованість узгодження і санкціонування оперативно-слідчих заходів і негласних слідчих дій вимагає тривалого часу, що негативно впливає на їх результативність і ефективність.
 
Ще більшої актуальності згадані питання набули зі вступом в силу Законів «Про Національну поліції», «Про Національне антикорупційне бюро України» і «Про Державний бюро розслідувань».
 
При цьому чинний закон про ОРД не відповідає повною мірою вимогам практики Європейського суду з прав людини.
 
В результаті ініціатори вважають внесення змін до цього закону недоцільним і пропонують замість цього прийняти новий нормативний акт.
 
Передбачає проект вичерпний перелік підстав для проведення ОРД, а також наводить список підрозділів, яким надається право нею займатися, причому він більш відповідає чинному законодавству. У цей список включені СБУ, Національна поліція України, Державне бюро розслідувань, Державна прикордонна служба, Управління державної охорони України, Державна фіскальна служба, Державна пенітенціарна служба, розвідувальний орган Міністерства оборони України та Національне антикорупційне бюро України. При цьому пропонується заборонити проведення ОРД підрозділам інших структур, а також громадським і приватним організаціям або особам (як зазначено і в чинному законі).
 
 
Далі законопроект чітко визначає безпосередньо оперативно-розшукові заходи і порядок їх здійснення, а також вимоги до документального оформлення. Так, в ст. 10 міститься перелік з 29 оперативно-розшукових заходів, і окремим пунктом визначено, що цей список може бути розширений тільки на підставі закону. У ст. 11 для кожного згаданого в проекті підрозділу визначені ті заходи з перерахованих, які він може здійснювати.
 
Третій розділ проекту №4778 присвячений оперативно-розшукової виробництва. Він включає визначення стадій процесу, рядки ведення оперативно-розшукових справ та їх закриття, а також правила використання отриманих матеріалів. Потрібно відзначити, що в чинному законі про ОРД суттєві елементи оперативно-розшукової виробництва хоч і були визначені, але їх структура була сформульована нечітко. Новий проект вводить поняття «оперативно-розшукова виробництво», визначає стадії цього процесу і чітко прив'язує до кожної з них конкретні оперативно-розшукові заходи в межах їх переліку.
 
 
Джерело: . http://sud.ua/