Головний зміст

94e790451a07a6b344667dae2718066e0804d304 900Пленум Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ узагальнив судову практику щодо вирішення слідчими суддями питань, пов'язаних зі слідчими (розшуковими) діями.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Серед інших, в контексті прийняття слідчим суддею рішень про здійснення тих чи інших слідчих дій (на підставі клопотання однієї зі сторін процесу) розглядалося й питання про застосування ст. 225 Кримінального процесуального кодексу. У ній йдеться про допит свідка / потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні в разі наявності обставин, які можуть унеможливити допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань.
 
 
Оскільки метою згаданого узагальнення є виявлення спірних питань, що виникають при постановленні ухвал за результатами розгляду клопотань слідчими суддями, і напрацювання однакових підходів до визначення змісту ряду оціночних понять, а також підготовка пропозицій для правильного застосування процесуальних норм слідчими суддями, аналіз положень зазначеної статті в цій частині Пленумом ВССУ може виявитися важливим для судової практики.
 
 
Так, ст. 225 КПК передбачає, що право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді з клопотанням про проведення слідчої дії у вигляді допиту свідка / потерпілого виникає при наявності виняткових обставин, зазначених у статті, включаючи ті, які можуть унеможливити допит зазначених осіб в суді або вплинути на повноту або достовірність їх показань.
 
 
Такі обставини чітко визначені ч. 1 ст. 225 КПК тільки в двох випадках, і сам їх перелік не є вичерпним. Зокрема, мова йде про наявність небезпеки для життя і здоров'я свідка / потерпілого або їх важкої хвороби.