Головний зміст

 
veteran 1Дані зміни викладені в Проекті Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку оплати відпустки окремим категоріям ветеранів війни.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня соціального захисту окремих категорій ветеранів війни” від 14.05.2015 № 426-VIII було доповнено новими нормами Закон України „Про відпустки”, Кодекс законів про працю України та Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, згідно з якими учасникам бойових дій та інвалідам війни має надаватися додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів.
 
 
Водночас джерела фінансування оплати зазначеної відпустки визначені достатньо неоднозначно.
 
 
Зокрема, не було внесено змін до статті 23 Закону України „Про відпустки”, якою передбачено оплату відпусток за рахунок коштів роботодавця, та до Закону України „Про Державний бюджет України на 2015 рік”, згідно з яким вищезазначена відпустка могла б оплачуватись за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету місцевим фінансовим органам, що призвело до неоднозначних трактувань стосовно оплати такої відпустки та, відповідно, відмови в її наданні працівникам, які є учасниками бойових дій чи інвалідами війни.
 
 
Проектом акта запропоновано внести відповідні зміни до статті 23 Закону України „Про відпустки”, що передбачатимуть оплату відпустки окремим категоріям ветеранів війни за рахунок коштів підприємств, призначених на оплату праці. 
У зв’язку з тим, що в Законі України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” вказана відпустка визначена як пільга, а в  Державному бюджеті України передбачається, що норми і положення, зокрема,             статей 12 і 13 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” застосовуються в порядку та розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного та місцевого бюджетів і бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, проектом також пропонується виключити положення щодо цієї відпустки зі статей 12 і 13 Закону. 
 
 
Оскільки оплата за період відпусток провадиться за загальними правилами, встановленими Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100, з метою застосування єдиного підходу щодо виплати заробітної плати за час відпусток також пропонується у статті 16-2 Закону України „Про відпустки” та статті 77-2 Кодексу законів про працю України слова „відпустка із збереженням заробітної плати” замінити словами „оплачувана відпустка”.