Головний зміст

1390470422Відповідна Постанова «Деякі питання обслуговування коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування» була затверджена Кабінетом Міністрів України на засіданні 23 серпня 2016 року.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вона визначає процедуру казначейського обслуговування коштів Фонду соціального страхування України та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Це кореспондується с положеннями Бюджетного кодексу України, в яких передбачено казначейське обслуговування коштів фондів соціального страхування в порядку, встановленому КМУ.
 
 
Відповідно до постанови, Фонд соціального страхування України (який утворено шляхом реорганізації фондів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та від нещасних випадків на виробництві, і на сьогодні зареєстровано як юридичну особу) матиме змогу відкрити рахунки в Казначействі та акумулювати страхові кошти для надання застрахованим особам страхових виплат і соціальних послуг.