Головний зміст

57fd4bb7f74dd5025a67d9bfЗаконами України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» та «Про судоустрій і статус суддів», які набрали чинності 30 вересня 2016 року, запроваджено участь присяжних у здійсненні правосуддя, і фактично ліквідовано інститут народних засідателів.

 

 

 

 

Отже, суди змушені були зупинити розгляд справ за участю народних засідателів, у зв'язку з невідповідністю складу суду вимогам Основного Закону України.

Враховуючи зазначене, а також з метою забезпечення права на доступ до правосуддя, у ВРУ був зареєстрований Проект Закону №5460 від 28.11.2016 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розгляду справ з участю присяжних».

Законопроектом пропонується внести зміни до положення ЦПК, КАСУ і КПК, і замінити термін «народні засідателі» на «присяжні».

Крім того, у перехідних і прикінцевих положеннях законопроекту передбачено, що до створення списків присяжних в порядку та у строки, визначені Законом України «Про судоустрій і статус суддів», їх повноваження здійснюють народні засідателі.

На вказаний період за народними засідателями зберігається відповідний правовий статус, який вони мали до вступу в силу цих Законів, а також поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів.

Також, пропонується визначити, що якщо судовий розгляд справи за участю народних засідателів розпочато до набрання чинності цього Закону, але не закінчено, то особи, які беруть участь як народні засідателі виконують обов'язки присяжних.