Головний зміст

dfgfgПро це заявив ректор Національної школи суддів Микола Оніщук 9 грудня 2016 року на IV міжнародній науково-практичній конференції «Національні стандарти суддівської освіти та кращі міжнародні практики в дії».

 

 

 

 

 

Метою конференції був обмін думками та досвідом щодо стану та перспективних напрямів вдосконалення суддівської освіти в Україні з урахуванням кращих міжнародних практик підвищення кваліфікаційної спроможності суддівського корпусу.

Микола Оніщук зазначив, що Національною школою суддів України розроблена Концепція національних стандартів суддівської освіти в Україні, основний наголос в якій зроблено на тому, що і спеціальна підготовка суддів, і підвищення кваліфікації діючих суддів мають відповідати сучасним вимогам до суддівської професії, а відтак вимагають кардинальних змін щодо методів і змісту навчання.

Ректор НШСУ повідомив, що класичні лекції, які донедавна становили основу в навчальному процесі, відійшли в минуле, а на заміну їм прийдуть сучасні інтерактивні методи навчання, зорієнтовані на отримання практичних навичок та умінь: "Пріоритетом є тренінги, які включають сучасні методи отримання знань: міні-лекції, дискусії, моделювання судових засідань, роботу в малих групах, аналіз кейсів, навчальні відеофільми, тобто суддя безпосередньо залучається до навчального процесу".

Не оминув увагою Микола Оніщук і сучасні вимоги до судді: "Нині суддя має ширше коло компетенцій, ніж це було раніше. Вже мало судді знати лише право, він має враховувати соціальний контекст, розуміти суспільні потреби, не допускати дискримінації за різними ознаками, зокрема гендерними. Суддя має оперувати спроможностями, якостями, щоб, здійснюючи правосуддя, забезпечити належний захист прав і свобод".

Джерело: прес-служба ВРЮ