Головний зміст

IMG 4470Судді Київського районного суду м. Одеси звернулись до Голови Ради суддів України Валентини Сімоненко, Голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики і правосуддя Руслана Князевича та Заступнику голови адміністрації Президента України, Координатора Ради з питань судової реформи Олексія Філатова щодо неприпустимості політичного впливу на формування суддівського корпусу та дискредитації суддів.

 

 

 

 

30 вересня 2016 року набув чинності Закон України «Про судоустрій і статус суддів», прийнятий Верховною Радою України 02 червня 2016 року.

 

Пунктом 17 Розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачається, що повноваження суддів, призначених на посаду строком на п'ять років до набрання чинності дим Законом, припиняються із закінченням строку, на який їх було призначено. Судді, повноваження яких припинилися у зв'язку із закінченням такого строку, можуть бути призначені на посаду судів за результатами конкурсу, що проводиться в порядку, встановленому цим Законом.

 

Верховною Радою України прийнятий в першому читанні проект Закону України «Про Вищу раду правосуддя», яким, окрім основних питань пропонується визначити порядок призначення безстроково суддів, призначених на посаду вперше на п'ять років, в порядку проходження кваліфікаційного оцінювання та внесення відповідного подавання Президенту України за результатами проходження такого оцінювання.

 

Разом із цим, відповідно до відомостей, що містяться на сайті Верховної ради України до вказаного закону зареєстровані поправки (суб'єкт внесення поправок - народні депутати Є. Соболев, О. Сироїд, Л.Ємець та інші) , які пропонують після завершення п'ятирічного строку, на який були призначені такі судді, повністю припинити з ними трудові правовідносини, відрахувати зі штату відповідних судів, навіть у тому випадку, якщо такі судді виявлятимуть бажання бути обраними безстроково.

 

Одночасно з цим, окремі представники політичних сил, наприклад міністр юстиції Павло Петренко на форумі "Інструменти громадського контролю за судовою системою", поширюють інформацію стосовно виявлення в проекті закону про "Вишу раду правосуддя" в прикінцевих положеннях норму, яка дає можливість суддям, призначених Януковичем строком на п'ять років, пройти через переатестацію і автоматично перепризначитись, та закликав до виключення такої норми та звільнення цих суддів.

 

IMG 4545

 

 

Таким чином, окремими політичними діячами проводиться ототожнення суддів з персоною Віктора Януковича та вживаються заходи щодо нормативного закріплення певних законодавчих положень стовно таких суддів, які за своїм змістом свідчать про процес:

 

  • розгляду кадрового питання кожного судді індивідуально виключно через політичну доцільність та демонстрування політичного впливу на формування суддівського корпусу;
  • дискримінації за строком призначення судді;
  • порушення принципу незмінюваності судді.

 

Тобто фактично право суддів бути обраними безстроково після закінчення п'ятирічного строку за результатами їх професійної діяльності ставиться окремими представниками політичних сил у пряму залежність від певної політичної кон'юнктури та політичних змін у суспільстві, без врахування правових принципів та законодавчих засад діяльності органів судової влади. Такий стан речей є неприпустимим у правовій державі, та суперечить як Конституції України та чисельним висновкам та рекомендаціям відповідних інституцій Європейського союзу.

 

Згідно зі ст. 21 Конституції України усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Таким чином, встановлення різних умов для продовження служби на посаді судді для різних категорій суддів за ознакою строку призначення, є дискримінацією. Адже, такими законодавчими ініціативами суддів, що призначені вперше строком на п'ять років, поставлено в заздалегідь нерівне становище як з тими суддями, що раніше призначалися на п'ятирічний термін та вже були обрані на ці посади безстроково. Застосування такої дискримінаційної практики прямо суперечить як нормам ст. 24 Конституції України, так і вимогам ст. 14 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Окрім цього, такі законодавчі норми, у випадку їх прийняття, нівелюють єдиний статус судді.

 

Окремо слід звернути увагу, на порушення такими законодавчими ініціативами принципу правової визначеності, передбачуваності щодо суддів «п'ятирічок», повноваження яких закінчуються до або після набрання чинності законодавством з питань судової реформи та які ще не отримали рекомендацій ВККС про обрання суддею безстроково; - у той же час, ці судді були призначені в умовах дії норм Конституції, які передбачали можливість бути обраним Верховною Радою України безстроково за рекомендаціями ВККС. Тобто у нинішніх умовах ці судді можуть бути позбавлені можливості продовжити кар'єру відповідно до раніше визначених державою правил і гарантій, що вочевидь призведе до масових звернень таких суддів до Європейського суду з прав людини; - у своїй більшості, це - кілька сотень підготовлених професійних суддів, які й надалі здатні здійснювати правосуддя, на становлення яких в якості суддів державою витрачено величезні кошти. Однак, по суті, держава пропонує виставити цих фахівців на вулицю.

 

Для продовження їх суддівської кар'єри їм пропонується пройти не кваліфікаційне оцінювання, як-то спочатку передбачалося, а пропонується йти на конкурс на свою ж, але ж вже вакантну посаду, нарівні та разом із іншими претендентами без досвіду роботи на посаді судді. Однак, враховуючи створену у державі обстановку нетерпимості відносно суддів, зневажливе ставлення та травлю суддів, бездіяльність у більшості випадків захоплень судів, безкарність за такі діяння, а також, як очікується, - тривалий період проведення конкурсу, вбачається малоймовірним залучення цих підготовлених кадрів до роботи на посаду судді за новими правилами, які по суті нівелюють факт їх роботи на посаді судді протягом п'яти років та ставлять їх таким чином у гірше становище; - це - один з елементів ослаблення та нестабільної роботи судової системи, порушення гарантій незалежності суддів, що вочевидь призведе до обмеження права громадян на доступ до правосуддя (через припинення діяльності окремих судів) та природного збільшення строків розгляду справ через обмежену кількість суддів із повноваженнями.

 

Окремо слід нагадати, що так звані судді «п'ятирічки» протягом п'яти років виконували та надалі виконуватимуть свої повноваження. Вказані судді протягом зазначеного строку додатково отримали досвід та знання, необхідні для якісного та професійного здійснення правосуддя. Держава забезпечувала підвищення їх професійного рівня, кваліфікації через періодичне підвищення кваліфікації у Національній школі суддів України, тобто вказані судді протягом п'яти років досягли рівня професійності, який безперечно дозволяє їм продовжити кар'єру судді безстроково.

 

Запропонований дискримінаційний підхід призведе не тільки до порушення прав таких людей, що працюють суддями в межах п'ятирічного строку, алей до обмеження права на доступ до правосуддя невизначеному колу громадян України. Так, у зв'язку із закінченням п'ятирічного строку призначення, не здійснювали правосуддя 969 суддів. - станом на 01.06.2016 року більше 90 судів мали 50% і менше діючих суддів. Є суди, де взагалі не було жодного судді з повноваженнями, тобто на відповідних територіях де-факто не діє ст. 6 Європейської Конвенції з прав людини та ст. 55 Конституції України, які гарантують право на судовий захист. На при кінець 2016 року вже десятки районів по Україні залишились без судочинства.

 

Запропоновані Міністерством юстиції України та окремими народними депутатами підходи є деструктивними і можуть призвести до необгрунтованого вивільнення з судової системи протягом 2017 року близько тисячі якісно підготовлених, досвідчених, компетентних та доброчесних суддів. При цьому, для підготовки, добору та призначення на вивільнені місця нових суддів знадобиться дуже багато часу - більше року, оскільки лише підготовка кандидата на посаду суддів, відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» триває не менше 12 місяців.

 

З огляду на викладене, з метою недопущення позбавлення прав громадян на доступ до правосуддя, усунення політичної мотивації у формуванні суддівського корпусу, неприпустимості дискредитації за ознакою професії, ми вимушені звернутись до Вас із цим зверненням, і зазначити про неприпустимість прийняття

 

Закону України «Про вишу раду правосуддя» і правками, які передбачають обов'язково припинення трудових правовідносин та відрахування зі штату відповідного суду суддів, призначених строком на п'ять років, після сплив у такого терміну.

 

Судді, повноваження яких припиняються у зв'язку із закінченням п'ятирічного строку та які виявили намір продовжити суддівську кар'єру повинні мати право, подавши до набрання чинності цим Законом заяву про обрання суддею безстроково або подавши після набрання чинності цим Законом заяву про проведення оцінювання для цілей призначення на посаду судді, залишитись у штаті суду та були призначені на посаду судді у порядку, встановленому цим Законом після підтвердження їх відповідності займаній посаді - за результатами кваліфікаційного оцінювання, що проводиться в порядку, встановленому цим Законом, крім випадків підтвердження їх відповідності займаній посаді за результатами проходження кваліфікаційного оцінювання, проведеного до набрання чинності цим Законом.

 

Відносно тих суддів, які отримали рекомендації ВККС, але стосовно яких Верховною Радою України не прийнято рішення про-обрання суддею безстроково, для вирішення питання про їх призначення, залишаються у штаті суду. У разі ухвалення Вищою радою правосуддя позитивного рішення про призначення судді на посаду відповідно до положень цього пункту, наявність рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про обрання такого судді безстроково, яка надана упродовж двох років до набрання чинності цим Законом, прирівнюється до проходження кваліфікаційного оцінювання та підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді відповідно до положень цього Закону. В іншому ж випадку може скластися ситуація, коли в рамках нововведень ВККС буде переглядати свої ж рішення щодо надання рекомендацій про обрання суддів безстроково, що ставить під сумнів дотримання у такій ситуації принципу правової визначеності.

 

Саме врахування таких пропозицій буде реальним кроком забезпечення доступу до правосуддя та безперервного функціонування судів, та усунене неоднозначність норм профільного закону відносно безперервності трудових відносин цих суддів із судом, спрямовані на забезпечення гарантій незалежності суддів, усунення політичного впливу на долю цих суддів

 

Окрім цього, врахування вказаних пропозицій підвищить авторитет України як правової держави та дозволить уникнути численних звернень українських суддів до Європейського суду з прав людини. У зв'язку і викладеним, судді Київського районного суду м.Одеси просять:

 

1. Раду суддів України невідкладно розглянути дане відкрите звернення та звернутися до Президента України, комітету Верховної ради України з питань правої політики і правосуддя з відповідними пропозиціями.

 

2. Президента України забезпечити дію гарантованих Конституцією України, права громадян на доступ до правосуддя та забезпечити стабільну та непереривну діяльність судової системи України, шляхом запобігання безпідставного та необґрунтованого звільнення суддів з займаних посад.