Головний зміст

41b500e 268591 1 Вчора, 20 грудня, Верховна Рада прийняла Закон, яким закріпила статус головного розпорядника коштів державного бюджету за Вищою радою правосуддя  і Державною судовою адміністрацією України. Так само Законом №5181 вилучені з переліку головних розпорядників коштів бюджету вищі спеціалізовані суди.

 

 

 

 

 

Законодавчим актом «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо уточнення розпорядників бюджетних коштів» встановлено гарантії щодо неможливості зменшення бюджетних призначень на утримання судів та інших органів і установ системи правосуддя без узгодження з Вищою радою правосуддя. Законом визначено пріоритетні завдання фінансування судової влади та забезпечення її незалежності (у проекті Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період), а також подання Кабінетові Міністрів України до 1 березня року, що передує плановому, Вищою радою правосуддя пропозицій щодо таких завдань.

 

Законом встановлено, що Вища рада правосуддя погоджує проект закону про державний бюджет, до його схвалення Урядом, по статтях, пов'язаних із забезпеченням функціонування судів і діяльності суддів, органів і установ системи правосуддя (з вмотивованим обґрунтуванням).