Головний зміст

a40cd9b5b167e506Верховний Суд України, з метою поглиблення знань у сфері захисту прав людини, розмістив текст навчального відео «Притулок», який було підготовлено Європейським судом з прав людини спільно з освітньою програмою Ради Європи у сфері прав людини для професійних юристів (HELP) у рамках серії навчальних відео «The COURTalks-disCOURs».

 

 

 

 

Іноді важко зрозуміти різницю між мігрантами, шукачами притулку, біженцями й іншими групами, особливо коли в засобах масової інформації ці терміни часто вживаються неправильно. Необхідно чітко розрізняти декілька понять. Словом «мігрант» описують людину, яка переміщується з одного місця, регіону або країни до іншого. Термін «шукач притулку» застосовується до мігранта, який шукає міжнародного захисту.

 

В Європі міжнародний захист може надаватися у формі статусу біженця або додаткового захисту.

 

Статус біженця регулюється Женевською конвенцією про статус біженців 1951 року.

 

Він надається іноземною державою особі, яка має цілком обґрунтовані побоювання стати жертвою переслідувань у своїй країні походження через расу, релігію, національність, приналежність до певної соціальної групи або політичні переконання.

 

Якщо іноземна держава вважає, що мігранту необхідний захист, але з причин, не зазначених у Женевській конвенції, вона може прийняти рішення про надання додаткового захисту замість статусу біженця.

 

Європейський суд з прав людини  не уповноважений розглядати питання застосування Женевської конвенції. А Європейська конвенція про права людини не передбачає надання права на притулок.

 

Тому, як правило, право контролювати в’їзд, проживання й видворення негромадян залишається за державою. Однак держави – члени Ради Європи зобов’язані забезпечити кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, зокрема мігранту, повагу до його прав, гарантованих Європейською конвенцією про захист прав людини.

 

Саме тому прецедентне право Суду накладає певні обмеження на право держав відмовляти будь-якій особі в перебуванні на їх території.

 

Ознайомитись з повним текстом згаданої стенограми навчального відео можливо за посиланням.