Головний зміст

362752 w 300Міністерство юстиції затвердило рішення НАЗК «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення».

 

 

 

 

 

Положення визначає порядок формування, ведення Національним агентством з питань запобігання корупції Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та надання відомостей з нього.

 

Внесенню до Реєстру підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, та про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення.

 

До Реєстру вносяться такі відомості про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення:

 

 

 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього);

 

 • число, місяць, рік народження;

 

 • місце народження;

 

 • паспортні дані (серія (за наявності) та номер паспорта, ким і коли виданий);

 

 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

 

 • місце проживання (для іноземців, осіб без громадянства - місце проживання за межами України);

 

 • місце роботи, посада на час вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

 

 • стаття (частина статті) Кримінального кодексу України або Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до якої особу притягнуто до відповідальності;

 

 • склад корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

 

 • дата набрання законної сили судовим рішенням про притягнення особи до відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;

 

 • дата, номер судового рішення, номер судової справи, найменування суду, який ухвалив (постановив) судове рішення про притягнення особи до відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;

 

 • вид покарання (стягнення), суть задоволення позовних вимог;

 

 • підстава та дата зняття, погашення судимості;

 

 • реквізити розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення;

 

 • спосіб вчинення дисциплінарного проступку;

 

 • вид дисциплінарного стягнення;

 

 • підстава та дата зняття дисциплінарного стягнення.

 

Підставами для вилучення з Реєстру відомостей про особу, яка вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, є ухвала суду про скасування вироку, винесення виправдувального вироку, відновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, розпорядчого документа або судового рішення про скасування розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення.