Головний зміст

460528 w 300Європейський суд з прав людини оприлюднив перелік та фабули рішень у справах, пов’язаних з тероризмом.

 

 

 

 

 

 

Переклад документу українською мовою розміщено на інформаційному ресурсі «ECHR.Ukrainian Aspect».

Зокрема, в огляді наводяться приклади справ, в яких Європейський суд з прав людини звертався до відступів від зобов’язань в контексті ст. 15 Конвенції: Під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації, будь-яка Висока Договірна Сторона може вживати заходів, що відступають від її зобов’язань за цією Конвенцією, виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища, і за умови, що такі заходи не суперечать іншим її зобов’язанням згідно з міжнародним правом.

Наведені рішення у справах, які були розміщені ЄСПЛ в огляді, стосувалися таких аспектів, як:

(Підозрювані) терористи

Питання відповідно до статті 3 (заборона катування і нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання) Конвенції

Умови утримання під вартою

Жорстоке поводження, яке, як стверджується, особа зазнала під час утримання в одиночному ув’язненні в поліції

Ризик жорстокого поводження у випадку депортації/екстрадиції

Справи, в яких зацікавлена держава здійснювала екстрадицію/депортацію підозрюваних в тероризмі незважаючи на вказівку Суду відповідно до правила 39 (тимчасові заходи) Регламенту Суду не виконувати ці дії до наступного повідомлення

Таємні операції «видачі злочинця іноземній державі»

Питання відповідно до статті 5 (право на свободу та особисту недоторканність) Конвенції

Існування обґрунтованих підозр (ст. 5 § 1 (с))

Затримання на невизначений термін

Право негайно постати перед суддею або іншою посадовою особою, яка має право відповідно до закону здійснювати судову владу

Право на судовий розгляд протягом розумного проміжку часу (ст. 5 § 3)

Право починати судову справу для оскарження законності утримання під варто. (ст. 5 § 4)

Право на законність утримання під вартою невідкладно встановленого судом (стаття 5 § 4)

Питання відповідно до статті 6 (право на справедливий судовий розгляд) Конвенції

Питання відповідно до статті 7 (відсутність покарання без закону) Конвенції

Питання відповідно до статті 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя) Конвенції

Позбавлення громадянства

Повернення тіл терористів для поховання

Питання відповідно до статті 4 (право не бути засудженим або покараним двічі) Протоколу № 7 Конвенції

Жертви тероризму

Питання відповідно до статті 6 (право на справедливий судовий розгляд) Конвенції

Право на життя і застосування сили державою з метою самозахисту або захисту іншої особи

Заборона нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження

Втручання в здійснення права на повагу до приватного і сімейного життя, житла і листування

Втручання в свободу релігії

Питання свободи зібрань та об’єднань

Питання, пов’язані з захистом майна

Питання права на вільні вибори

Нагадуємо, що ці довідкові матеріали не обмежують прав суду щодо ухвалення рішень та не є вичерпними.

З повним текстом огляду можна ознайомитися за посиланням.