Головний зміст

1349935301 093009 study abroad 1Законодавчим актом врегульовано деякі питання організації та діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зокрема, наділено Кабінет Міністрів України повноваженнями щодо затвердження складу Національного агентства та припинення повноважень його членів, здійснення контролю за дотриманням встановлених цим Законом обмежень при затвердженні складу Національного агентства.
 
Відповідні зміни та доповнення внесено до статей 12, 17 та 19 Закону України «Про вищу освіту».
 
Законом передбачено заборонити входити до складу Національного агентства особі яка: за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена; має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку; відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади; за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили, підпадає під дію частин 3 та 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади» та відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону «Про очищення влади», є керівником або заступником керівника Національної академії наук України, національної галузевої академії наук, вищого навчального закладу, наукової установи; є засновником приватного вищого навчального закладу.
 
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності. Проект Закону зареєстровано за №2280а.