Головний зміст

59569ed407b2eff4e84efc4585b4e017 XLCьогодні, о 10.00 годин Конституційний Суд України приступить до розгляду справи щодо конституційності норм згідно з якими положення Закону „Про судоустрій і статус суддів“ застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України.
 
 
 
 
 
 
 
КСУ розпочне розгляд цього конституційного подання у формі письмового слухання.
 
З відповідним поданням до КСУ для перевірки на конституційність п. 11 Прикінцевих положень Закону «Про Державний бюджет України на 2016 рік» у частині визначення порядку застосування норм і положень Закону «Про судоустрій і статус суддів» ст. 1, 3, 6, ч.1 ст. 8 та ч.1 ст. 129 Конституції України вирішив звернутись Верховний Суд України.
 
На переконання суддів ВСУ, вказана вище норма суперечить конституційно визначеному постулату, яким державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, а також порушує гарантії незалежності суддів при здійсненні ними правосуддя та нівелює принцип правової визначеності, що витікає із закріпленого в Конституції України принципу верховенства права.