Головний зміст

54g5r6urtuh203005nУ Верховній Раді України пропонують  здійснювати  атестацію та державну реєстрацію методик проведення судових експертиз.  Це передбачено  проектом  Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судову експертизу».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Як вбачається з пояснювальної записки, необхідність прийняття Верховною Радою України запропонованого законопроекту викликана потребою у посиленні державного контролю за діяльністю експертів-психіатрів, спонукання їх до доброчесності, підвищення кваліфікації та додержання встановлених методик проведення експертиз. Охорона прав і законних інтересів громадян, а також запобігання злочинам, способом вчинення яких є незаконне визнання громадян недієздатними, чи навпаки, у тому числі - після смерті. 
 
Прийняття законопроекту розповсюдить юрисдикцію Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України на експертів-психіатрів, що, поміж іншого, дозволить кваліфіковано рецензувати висновки судово-психіатричних експертиз.
 
З цією метою його ініціатором пропонується викласти частину третю статті 8 Закону України “Про судову експертизу у новій редакції: «Методики проведення криміналістичних, психіатричних судових експертиз підлягають атестації та державній реєстрації в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України».
 
Прикінцевими положеннями Кабінет Міністрів України зобов’язується у місячний строк з дня набрання ним чинності  привести свої  нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити перегляд і скасування  міністерствами  та  іншими центральними органами  виконавчої влади  їх  нормативно-правових актів, що йому суперечать.