Головний зміст

zakon 1813У 2012 році Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, проте, досі не прийнято закон, що мав би привести українське законодавство у відповідність до вимог зазначеної Конвенції. Про це сьогодні йшлося у засідання круглого столу на тему: «Захист дітей від сексуального насильства та сексуальної експлуатації».

 

 

 

У листопаді цього року Верховною Радою України прийнято за основу два важливих законопроекти:

 

  • про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації (реєстр. № 2016);
  • про запобігання та протидію домашньому насильству (реєстр. №5294).

 

Працівники поліції відзначають, що такі кримінальні правопорушення важко виявляти й розслідувати, оскільки рідні та близькі дітей не хочуть заявляти у правоохоронні органи, побоюючись слідчої й судової тяганини. Адже у випадку відкриття кримінального провадження, здійснення досудового слідства та передачі матеріалів до суду на практиці дитина має дати свідчення щонайменше тричі, оскільки обов’язковими є допит слідчим потерпілої особи для встановлення обставин скоєння злочину і висунення обвинувачення винній особі, опитування під час психолого-психіатричної експертизи у випадках розбещення або опитування під час судово-медичної експертизи та свідчення в суді. Разом з тим, як свідчать результати дослідження, здебільшого кількість опитувань значно більша, і бували випадки, коли дітей опитували понад 100 разів.

 

В ході опитувань з’ясувалося, що більшість спеціалістів (слідчих, суддів тощо) не підготовлені для допиту дітей, що постраждали від сексуального насильства.

 

Місцем допитів найчастіше є кабінет слідчого. Показання дитини в більшості випадків фіксуються у протоколі. У дуже рідкісних випадках допит проводиться у спеціальному приміщенні, так званій «зеленій кімнаті».

 

Під час заходу дійшли висновку, що в Україні є необхідне підґрунтя для запровадження нової практики опитування дітей, постраждалих від сексуального насильства. Досвід використання методики «Зелена кімната», залучення до проведення опитування психологів, проведення допитів постраждалих у судах з використанням режиму відеоконференції та облаштування в судах спеціальних кімнат – усе це при правильному нормативно-правовому обґрунтуванні дасть можливість створити належні алгоритми дій всіх учасників кримінального процесу в справах про злочини, пов’язані із сексуальним насильством щодо дітей.

 

З метою зменшення психічного травмуваннядітей під час досудового слідства та судового розгляду учасники засідання вирішили рекмендувати:

 

  • змінити назву процесуальної дії з «допит» на «інтерв’ю»; після винесення постанови про визнання дитини потерпілою приєднувати матеріали інтерв’ю без додаткового допиту;
  • проводити інтерв’ю з дитиною відразу після повідомлення фактів, що свідчать про вчинення сексуального насильства, компетентними органами;
  • проводити інтерв’ю виключно у спеціально обладнаному або пристосованому для цих цілей приміщенні;
  • забезпечити можливістьсупроводу дитини її законним представником або, де це доцільно, дорослим, якого вона сама вибирає, якщо стосовно цієї особи не буде винесено мотивованого рішення;
  • забезпечити проведення всіх інтерв’ю дитини (якщо виникне необхідність у додаткових діях або будуть встановлені нові факти сексуального насильства)однією й тією самою спеціально підготовленою для цих цілей особою (слідчим, психологом, суддею-слідчим);
  • нормативно закріпити процедуру інтерв’ю дитини, постраждалої від сексуального насильства, під час досудового слідства та при розгляді справи у суді, максимально наблизивши її до європейських стандартів у сфері захисту прав дітей.

 

Такі зміни передбачають: застосування особливого порядку провадження у кримінальних справах щодо неповнолітніх свідків і потерпілих до досягнення ними 18-річного віку; встановлення норми щодо використання відеозапису первинного інтерв’ю дитини, постраждалої від сексуального насильства, а також дитини-свідка, замість подальших їїдопитів та можливість долучати до судової справи матеріали кримінального провадження без безпосередньої участі дитини у суді.