Головний зміст

123802День винесення вироку у відношенні відповідача, не вважається днем виявлення заподіяної їм шкоди при наявності акта або висновку, складених в результаті інвентаризації матеріальних цінностей, при ревізії або перевіркі фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації.

 

 

 

 

До такого висновку дійшов Верховний Суд України, розглянувши справу № 6-1884цс16 про відшкодування шкоди працівником підприємству.

 

За змістом частини першої статті 3 Кзпп України трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами, регулює законодавство про працю.

 

Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків (стаття 130 Кзпп України).

 

За статтею 134 цього Кодексу відповідно до законодавства працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, установі, організації, у випадках, зокрема, коли шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку.

 

Для звернення власника або уповноваженого ним органу до суду в питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації, встановлюється строк в один рік з дня виявлення заподіяної працівником шкоди (частина третя статті 233 Кзпп України).

 

Відповідно до статті 234 Кзпп України у разі пропуску з поважних причин строків, установлених статтею 233 цього Кодексу, районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд може поновити ці строки.

 

Отже, строк звернення до суду у справах щодо трудових правовідносин врегульовано положеннями Кзпп України.

 

При вирішенні спорів щодо відшкодування шкоди, заподіяної діями працівника, суди повинні перевіряти, чи дотримався власник або уповноважений ним орган встановленого статтею 233 Кзпп України річного строку з дня виявлення заподіяної працівником шкоди для звернення в суд з позовом про її відшкодування. Цей термін застосовується і в разі звернення з заявою прокурора.

 

Днем виявлення шкоди слід вважати день, коли власнику або уповноваженому ним органу стало відомо про наявність шкоди, заподіяної працівником.

 

Днем виявлення шкоди, встановленої в результаті інвентаризації матеріальних цінностей, при ревізії або перевірці фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації, слід вважати день підписання відповідного акта або висновку.

 

Отже, винесення судом вироку, яким відповідач визнаний винним і засуджений за частиною другою статті 191 КК України, не усуває юридичної значення доведених до відома юридичної особи або органу державного управління актів, висновків та інших документів, що підтверджують початок перебігу встановленого частиною третьою статті 233 Кзпп України строку звернення до суду.

 

Таким чином можна прийти до висновку, що за змістом частини третьої статті 233 Кзпп України день винесення вироку у відношенні відповідача, не вважається днем виявлення заподіяної їм шкоди при наявності акта або висновку, складених в результаті інвентаризації матеріальних цінностей, при ревізії або перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації