Головний зміст

GRK 0205new 5514 грудня 2016 року відбулося заключне засідання Наглядової ради спільного Проекту Європейського Союзу та Ради Європи «Консолідація розробки реформ у сфері юстиції в Україні» (далі – Проект), під час якого були обговорені досягнуті результати роботи Проекту за 2015–2016 роки та майбутні ймовірні потреби з метою забезпечення сталості досягнутих результатів.

 

 

 

Реципієнтами Проекту є 17 інституцій сфери юстиції, включаючи судову гілку влади, прокуратуру, Службу безпеки України, Верховну Раду України, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, адвокатуру, громадянське суспільство та інші.

Голова відділу Східного партнерства Директорату прав людини та верховенства права Ради Європи Тігран Карапетян зазначив, що цей Проект є складним, унікальним, адже вперше була здійснена спроба запровадити цілісний підхід у реформуванні всього сектору юстиції.

 

Координатор Проекту, представник відділу впровадження прав людини на національному рівні Директорату прав людини та верховенства права Ради Європи Марія Орєшкіна поінформувала, що загальна мета Проекту – сприяння зміцненню верховенства права в Україні шляхом підтримки сталої реформи у сфері юстиції відповідно до стандартів Ради Європи. Доповідач розповіла про здобутки Проекту в реалізації першої цілі: надання підтримки органам державної влади України щодо імплементації Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки та Плану дій до Стратегії, зокрема шляхом забезпечення відповідності процесу реформування та його результатів у сфері юстиції стандартам та нормам Ради Європи.

 

Марія Орєшкіна виокремила такі здобутки Проекту: прийнято зміни до Конституції України в частині правосуддя, які відповідають стандартам Ради Європи; повноваження Вищої ради юстиції у законодавчому процесі закріплено в проекті закону про ВРП; проектом закону про Конституційний Суд України передбачено процедури, що є важливим кроком щодо впровадження європейських стандартів; розроблено Методологію з виміру прогресу здійснення реформ у сфері юстиції.

 

Голова Вищої ради юстиції Ігор Бенедисюк відзначив ефективність співпраці з Проектом, швидкість прийняття рішень та важливість його консолідуючої ролі: «Якщо ми беремо проект, який зосереджується на одній галузі, він може бути досить успішним, але не використовує механізмів співпраці з іншими гілками влади, одночасного погодження поступу реформ у різних сферах. На мою думку, проекти, які мають можливість підтримувати не лише судову гілку влади, а й сферу юстиції в цілому, дуже корисні і за своєю природою мають більше можливостей, бо ми можемо одночасно комплексно реформувати і судову систему, і все, що пов’язане з судом».

 

«Неможливо реформувати судову систему країни, не зачіпаючи інші напрями, важливо робити це комплексно», – переконаний Голова ВРЮ.

 

Джерело: прес-служба  ВРЮ